Výzkum a vývoj v kulturních a kreativních odvětvích: Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje včetně srovnání s vybranými průmysly ČR

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) jsou vnímána jako akcelerátory pro
etablování nového typu ekonomiky, která je založena na strategickém
využívání nemateriálních, kulturních zdrojů a práv duševního vlastnictví.
Studie sleduje význam výzkumu a vývoje v kulturních a kreativních odvětvích
v České republice prostřednictvím statistických dat k těmto ukazatelům:
počet pracovišť výzkumu a vývoje, zdroje výdajů na výzkum a vývoj, počet
zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a tržby z prodeje služeb výzkumu a vývoje.
Zjištěné údaje jsou srovnány se stejnými ukazateli v automobilovém,
chemickém a strojírenském průmyslu. Studie potvrzuje, že pro studium KKO
je nutné se zabývat metodikami sběru statistických dat na základě klasifikace
NACE. Současná podoba této klasifikace neumožňuje získat přesné údaje pro
jednotlivé dílčí trhy KKO. I přes tato omezení studie zjišťuje, že KKO jsou jako
celek rychle rostoucím odvětvím ve výzkumu a vývoji, které téměř ve všech
ukazatelích předčí srovnávací odvětví. Dominantní postavení ve výzkumu
a vývoji zaujímají: a) odvětví informačních a komunikačních technologií, b)
architektonické a inženýrské činnosti, c) oblast činnosti knihoven, archivů,
muzeí a jiných kulturních zařízení a d) vydávání softwaru včetně počítačových
her. 

Publikace je vydávána v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11P010VV031 a ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (webové stránky ZDE).

MATERIÁL KE STAŽENÍ: ZDE

Marcel Kraus, Michal Petkov, Zbyněk Růžička: Výzkum a vývoj v kulturních a kreativních odvětvích: Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje včetně srovnání s vybranými průmysly ČR

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru