Využití zdrojů EU pro kulturu (2005)

euroskop.czProjekt Využití programů EU pro oblast kultury

Institut umění Divadelního ústavu získal na začátku října 2005 grant Úřadu vlády ČR na projekt s názvem Využití programů EU pro oblast kultury. Těší nás, že projekt uspěl v silné konkurenci a oblast kultury a umění se takto dostala do popředí zájmu.

Cílem projektu bylo vytvořit základní strukturu pro komplexní informování odborné i široké veřejnosti o možnostech využití programů EU pro podporu kulturních projektů s účastí českých subjektů v rámci budovaného Institutu umění (oddělení Divadelního ústavu). Hlavní důraz přitom byl kladen na využití strukturálních fondů.

Projekt se skládal ze tří částí

  • Vytvoření speciálního oddílu v rámci struktury internetových stránek Institutu umění, www.culturenet.cz. Stránky si kladou za cíl stát se komplexní informační branou pro oblast umění a  kultury pro české i zahraniční uživatele (kulturním portálem).
  • Zpracování získaných informací o komunitárních programech a SF s kontaktními adresami implementačních kanceláří a příkladovými studiemi formou jednoduché příručky..
  • Uspořádání konference na téma využití SF pro oblast kultury v prosinci roku 2005, na které vystoupili zástupci vybraných projektů, které získaly podporu ze SF a představitelé řídících a realizačních kanceláří. Konference bude určena především představitelům veřejné správy a odborné veřejnosti z  celé ČR.

Okruh strukturálních fondů vyžaduje detailní zpracování současných možností pro oblast kultury – vhodných opatření jednotlivých operačních programů a iniciativ strukturálních fondů. Cílem projektu bude zveřejnění informací o současných možnostech podpory kulturních projektů v rámci SF včetně kontaktů na informační a implementační kanceláře a uvedení příkladů podpořených projektů.

Tato stránka obsahuje

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru