Úsek fondů a služeb

Úsek fondů a služeb (ÚFS) zastřešuje práci s odbornými informacemi a fondy a zajišťuje jejich zpřístupnění veřejnosti. Úsek je rozdělen do čtyř samostatných oddělení podle povahy fondu, který mají na starosti. Jsou to Knihovna a Informačně dokumentační oddělení, dvě stěžejní, páteřní oddělení Divadelního ústavu už od jeho založení v roce 1959. Bibliografické oddělení, zřízené v roce 1996, a v roce 2009 nově založené Oddělení sbírek a archivu. Činnost všech oddělení je koordinována a vzájemně funkčně propojena, což umožňuje poskytnout komplexní badatelský servis respektující moderní požadavky na kvalitní a rychlé získání a zpracování informací.

Většina fondů je databázově zpracovaná a zpřístupněná v rámci internetových portálů, jejichž provoz a obsah ÚFS rovněž zajišťuje.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru