Tvůrčí rezidence 2004-2008

tvurci rezidenceČesko-anglická publikace mapuje rezidenční pobyty uskutečněné v rámci programu Institutu umění v letech 2004–2008. Publikace nabízí výčet umělců z České republiky i zahraničí, kteří rezidence absolvovali, přehled rezidenčních míst i ukázky děl a dojmy umělců.

Institut umění realizuje program výměnných tvůrčích pobytů pro umělce, který je financován Ministerstvem kultury od roku 2004. Program vychází z potřeby mezinárodní komunikace, konfrontace a především poskytnutí času a prostoru pro nerušenou tvorbu a inspiraci umělců. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se Institut umění zároveň stará o přijímané zahraniční umělce v ČR. Reciproční pobyty jsou uskutečňovány na základě vzájemné dohody partnerských institucí a jejich participace na finančních nákladech a odpovědnosti za výběrová řízení. Institut umění vyhledává na základě dlouhodobých kontaktů partnery doma i v zahraničí, vypisuje výběrová řízení na rezidenční pobyty v zahraničí, organizuje ateliéry pro zahraniční umělce v Česku a poskytuje servis vybraných rezidentům. Program aktivně reaguje na aktuální situaci a potřebu české umělecké obce, není omezen věkovou hranicí, upřednostňuje kratší formu rezidencí (jeden až tři měsíce) a je otevřen pro všechny umělecké obory. V období pěti let se uskutečnilo 30 výměnných pobytů, kterých se účastnilo 48 českých a 26 zahraničních umělců.

Od roku 2007 převzal Institut mění od Ministerstva kultury ČR také správu programu tvůrčích pobytů v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově, který funguje od roku 2004. Publikace obsahuje výčet všech umělců, kteří měli možnost v ateliéru pobývat a tvořit v letech 2004−2008. Rezidence v Českém Krumlově jsou zaměřeny na oblast výtvarného umění, na mladší umělce a na dobu jednoho až tří měsíců. V rozmezí pěti let se v Českém Krumlově vystřídalo 33 výtvarníků.

Rozsah: 74 s.
ISBN: 978-80-7008-238-6

Ke stažení zde.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru