Tanec v České republice (+ CD, 2010)

Oborová monografie Tanec v České republice: Definice – Historie – Financování – Legislativa – Sociální problematika – Školství – Reflexe oboru vznikla díky spolupráci jejích editorů na grantovém projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011). Česká taneční i jiná uměnovědná literatura dosud postrádala deskripci situace tance po roce 1989. Autoři dílčích studií se pokusili zachytit tanec v České republice z několika aspektů. V části věnované historii je pojednán vývoj hlavních tanečních žánrů (např. balet, lidový tanec, společenský tanec, a poprvé uceleně také současný tanec a hip hop). Důraz je kladen na období tzv. transformace po roce 1989 a na současný stav. Dále je tanec analyzován z hlediska financování, legislativy, sociální problematiky; je popsána situace tanečního školství, vědy a výzkumu, taneční kritiky a publicistiky. Široká a rozmanitá oblast tance, který se po roce 1989 stal dynamickým druhem umění, je sledována především v jeho profesionálních podmínkách. Na přiloženém CD-ROMu je prezentován hloubkový průzkum, jehož hlavními respondenty byly v roce 2007 konzervatoře vyučující tanec, specializované vysokoškolské katedry, baletní soubory a skupiny současného tance.

Smyslem publikace je podat koncentrovanou a mnohostrannou zprávu o situaci tanečního umění v Česku.

Cena 190 Kč / 239 stran / ISBN 978-80-7008-241-6

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru