Studie a články

V rámci projektu byly publikovány tyto studie a články:

Daniela Machová a Jana Návratová: Taneční studia v ČR - Struktura, její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity, Institut umění - Divadelní ústav, 2014

Eva Lehečková: Konceptualizace kulturních a kreativních průmyslů a vývojová dynamika odborné terminologie, Studie z aplikované lingvistiky č.2, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013

Mapování potřeb v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, listopad 2013

Martina Černá: Cultural rebranding as a challenge for Czech society KÓD, V4 countries special issue 2013

Danuše Machátová: Studie o současné situaci uměleckých řemeslech v ČR,  květen 2013

Tereza Raabová, Petr Merta, Alena Tichá: Possible Methods for Measuring Economic Impacts of Cultural Tourism The Routledge Handbook of Cultural tourism, prosinec 2012

Veronika Štefanová: Český nový cirkus. DISK č. 42, prosinec 2012

Eva Žáková: I kultura je součástí české ekonomiky a zaslouží si strategickou podporu

Michael Prostějovský, Pavel Bár: Fenomén "český" muzikál. DISK č. 39, březen 2012.

Roman Martinec: Výpočet ekonomických vplyvov kultúrneho podujatia KÓD č.2, únor 2012

Martin Cikánek: Kreativní průmysly: Cesta ze země montoven a překladišť. DISK č. 37, září 2011

Helena Havlíková: Flight of the imprisoned eagle. Czech music quarterly 2012

Eva Žáková, Martin Cikánek: Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru