Střed zájmu: ASOCIACE / SPOLKY / PROFESNÍ ORGANIZACE

Institut umění uspořádal pracovní setkání zastřešujících organizací v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Asociace, spolky a profesní organizace mají odpovědnost
nejen vůči svým členům, ale i kulturní politice. Cílem tohoto Středu zájmu byla diskuze, propojení a vzájemná inspirace.

Pozvánka zde

Setkání se zúčastnilo 33 hostů, z toho bylo zastoupeno 18 střešních organizací.

Program setkání zde

Úvod / Eva Žáková, vedoucí IU zde

Prezentace vybraných organizací:

1. Asociace profesionálních divadel zde

2. Czech Fashion Council zde

3. Česká komora architektů zde

4. Vize tance zde

5. Praha město literatury zde

6. Asociace producentů v audiovizi zde

7. Spolek Skutek zde

8. Česká hudební rada zde

Odpolední program:

Zahraniční příklady / Eva Žáková zde

Financování ze strany státu / Pavla Petrová, ředitelka IDU, zde

Diskuze o společných tématech

 

Fotografie ze setkání zde

Seznam pozvaných organizací zastřešujících kulturní a kreativní odvětví v ČR zde 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru