Strategické plánování v umění

Institut umění ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze vydává český překlad knihy Michaela M. Kaisera Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. Kniha seznamuje čtenáře s osvědčenou metodou, jak přistupovat ke strategickému plánování v oblasti umění a nabízí řešení, jak se úspěšně vypořádat s negativními vlivy prostředí.

„Vydáním knihy Strategického plánování dostávají nyní také čeští kulturní manažeři do ruky jakési „desatero přikázání kulturního managementu"- soubor jasně formulovaných pravidel, jejichž dodržování sice vyžaduje disciplínu, ale která jsou klíčem k úspěchu a naplnění i těch nejsmělejších uměleckých vizí," říká Marek Vrabec, zakladatel a umělecký ředitel festivalu Struny podzimu a stážista Kennedyho centra. Metodu strategického plánování aplikuje M. Kaiser úspěšně již několik desítek let. Tato kniha byla napsána v roce 1995 pro potřeby neziskových kulturních organizací ve Spojených státech amerických. Český čtenář tak přirozeně narazí na některá specifika, která se budou lišit od praxe, na niž je zvyklý v České republice či v Evropě. Nejzásadnějším rozdílům mezi českým a americkým kulturním sektorem je proto věnován obsáhlejší doslov Martina Cikánka, vedoucího  projektů přímých přenosů Metropolitní opery: Live in HD v ČR a stážisty Kennedyho centra. Publikace obsahuje řadu stále platných zásad, kterým by se měli manažeři řídit a které jsou předpokladem k dosažení kvalitních uměleckých výsledků.

„Hlavním důvodem vydání publikace je snaha zkvalitnit a zefektivnit úroveň managementu  v českém kulturním prostředí," říká vedoucí Institutu umění Eva Žáková a dodává, že „v době, kdy se umělecké organizace potýkají s problémy při získávání finančních prostředků, musí se naučit strategicky a kreativně plánovat, aby dosáhly kvalitních uměleckých výsledků".

O autorovi
Michael M. Kaiser, prezident uměleckého Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D. C., je přezdíván Král zvratu. Tuto přezdívku i mezinárodní věhlas experta na revitalizaci problematických kulturních organizací získal díky svému úspěšnému působení v Královské opeře Covent Garden v Londýne, American Ballet Theater, Alvin Ailey American Dance Theater a baletu města Kansas City. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených státu amerických jmenovalo Michaela Kaisera oficiálním kulturním ambasadorem USA. V této funkci se věnuje poradenství kulturním organizacím a tréninku kulturních manažerů ve více než 60 zemích světa. Vytvořil on-line vzdělávací fórum www.artsmanager.org, věnované managementu v umění, kde se profesionálové i studenti mohou podělit o svoje zkušenosti, hledat zaměstnání či inzerovat nové pracovní příležitosti. Na začátku února roku 2009 založil iniciativu Umění během ekonomické krize (Arts in Crisis) a v jejím rámci navštívil již všech 50 státu USA, aby se s místními kulturními manažery podělil o svou expertizu a pomohl tak jejich organizacím k překonání současné hospodářské krize. Dále v rámci této iniciativy poskytují zaměstnanci Kennedyho centra, Kaiserovi nejbližší spolupracovníci a sbor 240 dobrovolných mentorů zdarma konzultace téměř pěti stům uměleckým organizacím po celých Spojených státech.

Obsah publikace
kapitola 1.     Rámec pro vypracování strategie
kapitola 2.     Formulace poslání
Analýza
kapitola 3.     Znalost prostředí
kapitola 4.     Vnitřní analýza
Strategie
kapitola 5.     Umělecké plánování
kapitola 6.     Vzdělávací programy
kapitola 7.     Zviditelňování
kapitola 8.     Vytváření příjmu z vlastní činnosti
kapitola 9.     Plánování fundraisingu
kapitola 10.   Marketing zacílený na potenciální dárce
kapitola 11.   Speciální kampaně
kapitola 12.   Správní rady
kapitola 13.   Organizační struktura
kapitola 14.   Plánování realizace strategického plánu
kapitola 15.   Finanční plánování a řízení
Plánování
kapitola 16.   Plán pro plánování
kapitola 17.   Prostředí pro plánování

Vydal Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 v roce 2009 jako svou 595. publikaci
1. vydání
Z anglického originálu Strategic Planning in the Arts: A Practical Guide
přeložila Markéta Brožková, pbrozek@iol.cz
Odborná redakce: Martin Cikánek a Helena Fišerová
Jazyková redakce a korektura: Eva Lehečková, korektury@daliboris.cz
Předmluvu napsal: Marek Vrabec
Doslov napsal: Martin Cikánek
Obálka, grafická úprava a sazba: 2GD studio, www.2gd.cz
Tisk: tiskárna Mlok
Doporučená cena 210 Kč
ISBN 978-80-7008-236-2

Prodejní místa

Distribuční síť Kosmas, www.kosmas.cz, www.firma.kosmas.cz
Publikaci je možné zakoupit též v pracovní dny v recepci Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1

Další informace

Marta Lajnerová, Institut umění, Institut umění – Divadelní ústav, T 224 809 118, E marta.lajnerova@institutumeni.cz

Ohlasy z tisku

Scena.cz http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=4&c=10839&r=20

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru