Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla


Lexikon Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla vznikl v rámci výzkumného projektu Česká divadelní encyklopedie, který Institut umění – Divadelní ústav realizuje s podporou Ministerstva kultury České republiky. Svazek zpracovává dějiny divadla na území českých zemí od středověku do počátku národního obrození. Přináší 382 hesel dramatiků, skladatelů, libretistů, herců, zpěváků, tanečníků, loutkářů, výtvarníků, ředitelů, pořadatelů představení i mecenášů a anonymních dramatických děl. Věnuje pozornost jazykově českým, latinským, německým, italským a francouzským divadelním aktivitám umělců, kteří v českých zemích v této době významně působili. Zdejší divadelní kulturu vřazuje do širšího evropského kontextu, s nímž byla ve sledovaném období úzce propojena charakteristickou migrací tvůrců, interpretů a repertoáru. Publikace je doplněna reprodukcemi dobového ikonografického materiálu a divadelněhistorických dokumentů.
Vyšlo ve spolupráci Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a nakladatelství Academia.
Cena 495 Kč / 760 stran / ISBN 978-80-200-1486-3 (Academia); 978-80-7008-201-0 (Institut umění – Divadelní ústav)

Vyprodáno

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru