Služby veřejnosti

Posláním Institutu umění divadelního ústavu (IDU) je mimo jiné také budování a ochrana fondů a jejich zpřístupňování veřejnosti. Naše služby jsou k dispozici všem zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti, studentům, badatelům i praktickým divadelníkům.

V budově IDU jsou naši pracovníci k dispozici v jednotlivých studovnách během otvíracích hodin. Studium zde je podmíněno registrací a zaplacením čtenářského poplatku. Uživatel je pak oprávněn k využití všech dostupných fondů od knihovních, dokumentačníchbibliografických až po fondy videotéky, audiotéky, archivu či sbírky. Zdravotně znevýhodněným badatelům je k dispozici bezbariérová studovna v rámci knihovny. Reprografické a rešeršní služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb. Více o činnosti jednotlivých oddělení a jejich fondech se dozvíte na jejich stránkách.

S rozvojem technologií a postupující digitalizací fondů nabízíme stále větší množství databází a katalogů on‐line. V rámci tzv. Virtuální studovnynaleznete katalogy knihovny, audiotéky a videotéky, bibliografickou databázi, databázi inscenací v českých divadlech po r. 1945, fotografický a scénografický fond.
Elektronické kopie nebo kopie článků z časopisů, které nejsou ve fondu knihovny, lze získat prostřednictvím služb Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a jsou hrazeny podle platného ceníku VPK. Elektronickou kopii volných děl lze též získat prostřednictvím služy EOD (e‐Books on Demand).

Specifickou služou, kterou poskytujeme v rámci portálu Divadlo.cz, je Infopult ‐ jednodušší a snazší cesta k informacím.

Virtuální studovna

Katalogy:

Databáze:

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru