Seznam pozvaných organizací zastřešujících kulturní a kreativní odvětví v ČR

Asociace scénáristů a režisérů

Asociace Českých kameramanů

Asociace českých uměleckých kritiků

Asociace hudebních festivalů ČR

Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV)

Asociace muzeí a galerií

Asociace producentů v audiovizi

Asociace profesionálních divadel

Asociace spisovatelů

Asociace starožitníků

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Asociace tanečních pedagogů

Asociace televizních organizací

Asociaci provozovatelů kin

ASUMA, Asociace uměleckých agentur České republiky

Ateliér české ruce

Czech Fashion Council

Czechdesign.cz

Česká filmová komora

Česká hudební rada

Česká komora architektů

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, IFPI

Česká organizace scénografů

Český filmový a televizní svaz

Design Cabinet

Herecká asociace

Iniciativa pro kulturu

Jednota hudebního divadla 

Komora fotografických živností

Občanské sdružení české hry

Obec překladatelů

Obec spisovatelů

Praha město literatury

Rada galerií ČR

Rada uměleckých obcí

RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

Sdružení výtvarných kritiků

Spolek SKUTEK

Svaz autorů a interpretů

Svaz českých divadelních kritiků

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

Taneční sdružení / Národní divadlo

Unie českých pěveckých sborů

Unie grafického designu

Unie profesionálních designérů

Ústřední knihovnická rada

Vize tance

Za Česko kulturní

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru