Seminář kulturní a kreativní průmysly

V pátek 30. listopadu 2007 na semináři pro odbornou veřejnost vystoupili přední odborníci na kulturní politiku, kulturní a kreativní průmysly a význam kultury v regionech. O své zkušenosti z Velké Británie, dalších zemí a doporučeních pro Českou republiku přednášeli John Howkins, Colin Mercer a Marta Smolíková; průběh celého dne moderoval Rod Fisher.

Přestože u nás ještě pojmy jako kulturní a kreativní průmysl nebo kreativní ekonomika nejsou příliš rozšířené, mnoho vyspělých zemí na těchto fenoménech postavilo novou strategii své konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, vzdělávání, revitalizace a regenerace měst i exportní politiky.

Pojem kulturní a kreativní průmysl zahrnuje velmi širokou škálu oblastí od knižního trhu přes hudební a filmový průmysl až po architekturu, design či reklamu. Největší rozmach zaznamenala kreativita a s ní i kreativní průmysl ve Velké Británii již koncem minulého století a podpora této oblasti se stala významnou součástí vládní agendy na nejvyšší úrovni. Kreativní průmysl proměnil ministerstva kultury z ministerstev zátěžových v ministerstva přinášející plody veřejných investic. Dnes má kreativní průmysl významný podíl na britském HDP a je největším britským exportním odvětvím. Britským vzorem se inspirují i další státy. Nový důraz na znalosti a kreativitu ve vyspělých ekonomikách vyřešil problém úbytku pracovních míst v tradičních výrobních odvětvích, způsobenému mimo jiné stěhováním do rozvojových zemí s levnější pracovní silou.

Česká republika má vůči Velké Británii i drtivé většině ostatních západoevropských států nejméně desetileté zpoždění v podchycení fenoménu kreativního průmyslu a jeho náležitém ekonomickém a jiném zužitkování. Také mnoho zemí bývalého východního bloku má mapování kreativního průmyslu již alespoň zčásti za sebou. Pražský seminář byl úvodním impulzem pro zmapování ekonomického a sociálního potenciálu kultury a kreativního průmyslu v České republice; seminář se uskutečnil v rámci vědeckovýzkumného projektu Institutu umění Sociálně-ekonomický potenciál kulturního, resp. kreativního průmyslu v ČR.

Materiály ke stažení

The Creative Ecology (or, Creative Economy 2.0) − prezentace Johna Howkinse, životopis zde

The Creative Economy, the Creative Industries and the Ecology of Culture − prezentace Colina Mercera, životopis zde

Kulturní a kreativní průmysl − prezentace Marty Smolíkové

I v kulturní politice musí být systém: Rozhovor s Rodem Fisherem (A2 kulturní týdeník, 23. 1. 2008, r. IV, č. 4, s. 14−15) + Životopis Roda Fishera

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru