Seminář k vymezení kreativních průmyslů v ČR

Seminář k vymezení kreativních průmyslů v ČR

Ve středu 30. března 2012 se na půdě Ministerstva kultury České republiky konal odborný seminář zaměřený na problematiku vymezení kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Seminář pořádal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) v rámci výzkumného úkolu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) . Seminář byl určen pro pracovníky veřejné správy s působností v oblasti kultury a umění, odborníky z oblasti kulturní politiky, výzkumné a vědecké instituce, které se zabývají problematikou kulturních a kreativních průmyslů, i pro širší odbornou veřejnost a zúčastnilo se jej přibližně 50 osob z celé ČR.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Program:

 

1. Úvodní slovo

Jana Vondráková, vedoucí Samostatného oddělení umění MK ČR

2. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a v zahraničí

Martin Cikánek, Institut umění

Prezentace (PDF)

3. Aktualizované znění Metodiky satelitního účtu v návaznosti na ESSnet Culture

Jaroslav Novák, Český statistický úřad

Prezentace (PPT)

4. Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky

Pavel Bednář, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Prezentace (PPTX)

5. Problematika vymezení kulturních a kreativních průmyslů ve vztahu ke kulturně politické argumentaci

Eva Žáková, Institut umění

Prezentace (PDF)

6. Diskuse

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru