Scénografická sbírka

Scénografická sbírka, čítající k 31. 12. 2009 1 272 evidovaných sbírkových předmětů, byla v roce 2009 obohacena o scénografické a kostýmní návrhy Josefa Svobody, Jaroslava Maliny, Otakara Schindlera, Zuzany Štefunkové Rusínové a Andrey Králové. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 24. 3. 2009. Vedle svého běžného programu schválil zakoupení scénografických návrhů Libora Fáry v rámci grantu ISO Ministerstva kultury ČR, projednání grantových žádostí bylo poskytovatelem přesunuto na rok 2010. Část sbírkových předmětů byla prezentována v rámci výstav, na kterých se oddělení spolupodílelo (Nekonečný zástup postav – Kostýmní návrhy Jana Skalického, Prolomit prostor a Proměny – divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí). V roce 2009 pokračovala systematická digitalizace fotografického fondu (financovaná za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska), do současné doby bylo naskenováno přes 80 tisíc fotografií, které jsou postupně vkládány do fotografické databáze, přístupné na internetové adrese www.divadelnifotografie.cz.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru