Sborník odborných příspěvků z konference

Sborník odborných příspěvků z konference Kreativita a inovace ve městech a regionech ČR

2. - 3. května 2011

Kultura a kreativita jsou zásadními faktory, které městům a regionům pomáhají přitáhnout investice, oživit turismus, podpořit společenskou soudržnost, a tak přispět k místnímu rozvoji. Proto British Council ve spolupráci s Institutem umění a dalšími partnerskými organizacemi zorganizoval v květnu 2011 konferenci Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky, která přinesla přehled aktuálních trendů, nabízejících se v souvislosti s kreativními průmysly českým obcím a regionům. Příspěvky z konference, které nyní vycházejí elektronicky ve sborníku, představují nejnovější britské a mezinárodní studie a úspěšné příklady z praxe v České republice i zahraničí.

Autoři příspěvků: Nigel Bellingham, Jiří Besser, Martin Smith, Karel Barták, Ave Annistenová, Martin Cikánek, Jitka Kloudová, Tereza Chrástová, Tomáš Novotný, Petr Hájek, Matěj Chabera, Jiří Sulženko, Jindra Zemanová

Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze ve spolupráci s British Council Česká republika

Publikace byla vydána v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který je podporován z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR.

Neprodejné

ISBN 978-80-7008-273-7

Sborník ke stažení ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru