Sborník odborných příspěvků

sbornikSborník odborných příspěvků Fórum pro kreativní Evropu / A Collection of Contributions from the Forum for Creative Europe

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vydává Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu. Na 270 stranách česko-anglické publikace naleznete příspěvky více než čtyřiceti expertů, které zazněly na šesti diskuzních panelech konference věnovaných tématům vlivu kreativity na ekonomiku, vzdělávání a společnost. Kromě úvodních projevů Václava Havla, Tomáše Sedláčka a Philippa Kerna nabízí sborník i rozsáhlejší úvahy dvou světově uznávaných osobností kulturních a ekonomických teorií – Richarda Floridy a Jeremyho Rifkina.

Konference, kterou uspořádalo ministerstvo kultury v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie ve dnech 26. a 27. března 2009, předložila jasné argumenty o tom, že kultura a kreativita významně přispívají ke společenskému a ekonomickému růstu a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života.

Na evropské úrovni je především téma propojení kultury a ekonomiky stále aktuálnější. Za zvýšenou pozornost stojí proto především příspěvky, které zazněly na panelech Umění, kultura a kreativní ekologie – Z pohledu expertů, Příklady národních strategií a politik v oblasti kreativní ekonomiky, Kreativní města, Kreativita ve vzdělávání a Kreativita, schopnosti a dovednosti.

Sborník vychází v omezeném nákladu.

Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu (kompletní česká verze ke stažení)

Další informace o konferenci naleznete na www.forumforcreativeeurope.cz

Tisková zpráva (24. června 2010)

Sborník odborných příspěvků Fórum pro kreativní Evropu / A Collection of Contributions from the Forum for Creative Europe

Rozsah: 135 s. českého textu, 135 s. anglického textu, formát A4
Náklad: 700 ks
ISBN: 978-80-7008-242-3

Distribuce tištěných výtisků

Recepce Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1 (recepce je otevřena každý pracovní den od 9 do 16 hodin) nebo po vyžádání na e-mailové adrese marta.lajnerova@institutumeni.cz lze výtisk zaslat poštou. Podmínkou zaslání výtisku poštou je udání kompletní a aktuální poštovní adresy.

Další informace

Marta Lajnerová, Institut umění, Institut umění-Divadelní ústav, T 224 809 118, E marta.lajnerova@institutumeni.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru