Sazby za poskytování informací

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) zveřejňuje podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad za poskytování informací.

Za poskytování informací, vztahujících se k působnosti IDU, které nejsou veřejně přístupné, zaplatí žadatel IDU úhradu nákladů, spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odeslání informací ve výši:

  • 200 Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádané informace

Provozní a materiální náklady (ceny vč. DPH):

  • výtisky (kopie):  2 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A4, 4 Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A3
  • technické nosiče:    60 Kč/ks nenahraný CD ROM

Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným ceníkem poštovních služeb.

Při podání žádosti o poskytnutí informace může IDU požadovat od žadatele předem zaplatit zálohu až do výše odhadnutých nákladů v hotovosti v pokladně IDU (Celetná 17, Praha 1, místnost č. 233), poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet IDU.

Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru