Různé břehy - choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou

Autoři: Isabelle Lanzová, Dorota Gremlicová, Elvíra Němečková, Roman Vašek

Monografie RŮZNÉ BŘEHY  je věnována přednímu světovému choreografovi  českého  původu  Jiřímu  Kyliánovi.  Zabývá se jeho  rozmanitou  tvorbou,  analyzuje  ji,  mapuje  umělcovu dlouholetou  spolupráci  s Nizozemským  tanečním  divadlem a  jeho  vztah  k  rodišti.  Důležitou  součástí  publikace  jsou početné fotografie a několik podrobných soupisů.

Jiří Kylián patří k nejpozoruhodnějším umělcům současnosti. Jeho  práce  uvádějí  nejslavnější  taneční  soubory,  ať  už  jde o balet Pařížské opery, balet Vídeňské státní opery, Anglický královský  balet,  Australský  balet,  Tokijský  balet,  Kanadský národní  balet  nebo  Americké  baletní  divadlo.  Je nositelem prestižních uměleckých cen (několikrát  byl  vyhlášen nejlepším choreografem roku), ale i vysokých společenských hodností.  Přes své „světoobčanství“ však nikdy nezpřetrhal  vazby  k  rodišti. Naopak, český tanec a balet soustavně podporoval.  V roce 1991 například v Praze  založil  pobočku  své nadace a věnoval jí unikátní fond videonahrávek. V zahraničí vyšlo o Jiřím Kyliánovi  již  několik monografií.  RŮZNÉ BŘEHY jsou první takovouto publikací v českém jazyce.

Vydal Institut umění – Divadelní ústav u příležitosti Oslav 20. výročí Kyliánovy videotéky v Praze v roce 2011 jako svoji 623. publikaci.

Cena 650 Kč, 301 stran, ISBN 978-80-7008-267-6

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru