Řemesla v ČR - diskuzní seminář

Dne 5. prosince 2013 se v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR uskutečnil seminář věnovaný oblasti řemesel, který byl tematicky široce koncipovaný. Jeho cílem bylo představit umělecká řemesla jako jedno z kulturních a kreativních odvětví a nastínit jeho problematiku z různých úhlů pohledu. 

Shrnutí semináře naleznete zde ZDE.

Program semináře ZDE.

Jednotlivé studie a prezentace účastníků:

Mapping Heritage Craft - originál studie mapující umělecká řemesla ve Velké Británii ZDE

Mapping Heritage Craft - resumé britské studie v českém překladu ZDE.

Současná studie uměleckých řemesel v ČR - studie vypracovaná pro Institut umění ZDE.

Internetový portál Jihočeského kraje www.jihoceskaremesla.cz ZDE

Hmotné kulturní dědictví v rámci aktivit Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici           Martin Šimša, NULK, vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví, prezentace ZDE

Aktivity Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v oblasti řemesel
Martina Dlabajová, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, prezentace ZDE

Řemeslo žije!
Pavel Dvořák, odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy, prezentace ZDE

Fandíme řemeslu
Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR - Asoiace malých a středních podniků a živnostníků ČR, prezentace ZDE

Crafts in Great Britain
Fiona Tuck, Head of Research, Trends Business Research Ltd, prezentace ZDE


  

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru