Publikace

RŮZNÉ BŘEHY - Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou

slavnostní křest na Nové scéně ND 30. 11. 2011 / po představení

Autoři: Isabelle Lanzová, Dorota Gremlicová, Elvíra Němečková, Roman Vašek

Monografe RŮZNÉ BŘEHY  je věnována přednímu světovému choreografovi  českého  původu  Jiřímu  Kyliánovi.  Zabývá  se jeho  rozmanitou  tvorbou,  analyzuje  ji,  mapuje  umělcovu dlouholetou  spolupráci  s Nizozemským  tanečním  divadlem a  jeho  vztah  k  rodišti.  Důležitou  součástí  publikace  jsou početné fotografe a několik podrobných soupisů.

Jiří Kylián patří k nejpozoruhodnějším umělcům současnosti. Jeho  práce  uvádějí  nejslavnější  taneční  soubory,  ať  už  jde o balet Pařížské opery, balet Vídeňské státní opery, Anglický královský  balet,  Australský  balet,  Tokijský  balet,  Kanadský národní  balet  nebo  Americké  baletní  divadlo.  Je  nositelem prestižních  uměleckých  cen  (několikrát  byl  vyhlášen nejlepším choreografem roku), ale i vysokých společenských hodností.  Přes  své  „světoobčanství“  však  nikdy  nezpřetrhal  vazby  k  rodišti. Naopak,  český  tanec a balet soustavně podporoval.  V  roce  1991  například  v  Praze  založil  pobočku  své nadace a věnoval jí unikátní fond videonahrávek. V  zahraničí  vyšlo  o  Jiřím  Kyliánovi  už  několik monografí.  

RŮZNÉ BŘEHY jsou první takovouto publikací v českém jazyce.

Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako svoji 623. publikaci.

Speciální cena pro příležitost slavnostního křtu: 490 Kč

ISBN 978-80-7008-267-6

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru