Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015-2020

Institut umění – Divadelní ústav realizoval výzkumný projekt Podpora kulturních a kreativních odvětví (KKO) z fondů EU na léta 2015–2020 v rámci výzkumného projektu podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky (TB040MZV002) určeného pro Ministerstvo zahraničních věcí.

Výstupem projektu je výzkumná zpráva, která se skládá ze dvou částí – výzkumné a popisné. Výzkumná část s názvem Vyhodnocení možností čerpání, stavu a překážek v účasti českých subjektů v programech Evropské unie byla věnována průzkumu stavu a překážek bránících subjektům z KKO zapojit se do mezinárodních projektů a výsledkem tohoto šetření jsou doporučení pro potřeby MZV, jak lépe uspokojit potřeby a odstraňovat překážky bránící zapojení českých subjektů z KKO do projektů mezinárodní spolupráce.

Autoři výzkumné zprávy: Magdalena Müllerová, Daniela Zarodňanská, Eva Žáková

Členové výzkumného týmu: Veronika Beranová, Kateřina Hamplová, Pavla Hlušičková, Pavel Lukeš, Anna Macounová, Magdalena Müllerová, Jitka Valchářová, Daniela Zarodňanská, Eva Žáková

Rok zpracování: 2016

Výstupy:

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru