Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus

 

Projekt Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus (PACE.V4)

PACE.V4 je projekt kontinuální spolupráce uměleckých a kulturních organizací ve Visegrádském regionu. Síť založil Institut umění – Divadelní ústav Praha za podpory Ministerstva kultury ČR a Mezinárodního visegrádského fondu v roce 2012 za účelem vytvoření a realizace společné prezentace a výzkumné strategie s cílem posílit soudržnost zemí Visegrádské skupiny, zvýšit povědomí o regionu na mezinárodní scéně, propagovat současné dění v sektoru scénických umění a značku Visegrád a podporovat kontakty a spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky zemí Visegrádu na mezinárodní úrovni. Jsme aktivní jak na prioritních mezinárodních platformách, jako jsou hlavní veletrhy scénických umění nebo mezinárodní divadelní/taneční festivaly, tak ve Visegrádském regionu (konference, setkání, workshopy, prezentace, networking).

 

Aktivity v roce 2018:

Remembering 1918 - European Dreams of Becoming Modern

Projekt je příspěvkem k současné diskusi o budoucnosti Evropy z pozice zemí V4 a zaměřuje se na zpracování kulturního a politického odkazu meziválečné éry a dialog o chápání minulosti a její relevance pro přítomnost včetně našeho postoje k problematice veřejných kulturních hodnot a role umělce v současnosti. Performativně-taneční inscenace bude pilotním projektem programové série k tématu výročí roku 1918 a meziválečného období, na nichž se v průběhu celého roku 2018 podílí umělecké centrum BOZAR v Bruselu. Do projektu jsou zapojeni umělci z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Rakouska, Rumunska a Belgie.

Premiéra 26.–27. května, Brusel

Spolupořadatel: České centrum Brusel

Konference DRAMplan pro nové milénium

Konference se zaměří na různé kontexty dramatu a dramaturgie v zemích západní a východní Evropy i Severní Ameriky. Pětidenní putovní konference se uskuteční v Praze a Bratislavě. Program je určen dramaturgům, akademikům a dramatikům ze zemí V4, Německa, USA a dalších zemí a odborné veřejnosti.

20.–25. října, Praha, Bratislava

 Přehled aktivit z předcházejícího období a další informace o projektu PACE.V4 naleznete zde.

 Projekt realizují následující instituce:

 

Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus

publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v angličtině

Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus

publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v korejštině

 

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu Mezinárodního Visegrádského Fondu

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru