Paradigmata moderní kulturní politiky

Nová publikace Institutu umění Paradigmata moderní kulturní politiky vydaná v rámci institucionální podpory výzkumu mapuje a kriticky zkoumá formou kolektivní monografie myšlenkové modely, metodologické přístupy a názorové proudy, jimiž je v posledních desetiletích obohacováno myšlení o kultuře. Každá z kapitol si adekvátně svému úhlu pohledu definuje předmět svého zájmu trochu jinak, pro všechny ale platí, že zkoumají kulturu a její role a funkce v úzkém vztahu k lidské pospolitosti a k řízení společenských procesů a přímo či nepřímo tak pojmenovávají obrovský význam kulturních projevů a kulturního dědictví pro společenský, politický i ekonomický rozvoj našeho světa – na jedné straně ekonomicky a komunikačně globalizovaného, na straně druhé kulturně diverzifikovaného.

Publikace je určena všem, kteří se podílejí na všech úrovních veřejné správy a samosprávy na tvorbě kulturněpolitických strategií a koncepcí, ale i na vlastním exekutivním výkonu správy věcí veřejných, do nichž vstupují kulturněpolitická témata – tedy např. i sociálním pracovníkům, ekonomům či diplomatům. A v neposlední řadě vysokoškolským studentům celé šíře společenských věd. Autory jednotlivých esejí jsou Bohumil Nekolný, Selena Anguiano, Martin Cikánek, Ondřej Kašpárek, Tereza Raabová, Eliška Tomalová, Jaroslava Tomanová.

Paradigmata moderní kulturní politiky

Editor, redakce: Ondřej Černý, Eva Žáková

Recenze: Doubravka Svobodová

ISBN 978-80-7008-317-8

číslo publikace IDU: 662

Cena 250 Kč

Počet výtisků: 350 ks

Rok vydání: 2014

Publikaci zakoupíte na recepci Institutu umění (Celetná 17, Praha ), nebo v knihovně Divadelního ústavu (Celetná 17, Praha 1) či on-line v knihkupectví PROSPERO.

Máte-li zájem prodávat publikace Institutu umění – Divadelního ústavu kontaktujte Jana Jiříka (jan.jirik@divadlo.cz)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru