Novinky z IDU - červenec 2013

Vážení čtenáři,

zdravím Vás a zasílám aktuální číslo Novinek IDU.

Další informace o dění v naší instituci a na českých jevištích získáte prostřednictvím našich webůwww.idu.czwww.divadlo.cz či www.culturenet.cz, kde lze nalézt také novinky z dalších uměleckých oborů (tanec, hudba, literatura), kulturní politiky i příbuzných oblastí.

Připomínky a podněty směrujte, prosím, na adresu lucie.cepcova@divadlo.cz.

Lucie Čepcová

Články

Salon české scénografie 2013/2014 - výzva k předkládání přihlášek

Projekt Salon české scénografie 2013/2014 se vrací k aktivitě, kterou Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) organizoval v minulých letech. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2013.

11.9.2013 9:42 Více

Institut umění - Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility

Na základě pověření Ministerstva kultury a v souladu s naplňováním aktualizované Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Další termín pro podání žádosti je 16. 9. 2013 (rozhoduje datum doručení žádosti), pro akce, které proběhnou od 30. 9. do 31. 12. 2013.

27.7.2013 8:29 Více

Přehled festivalů v červenci a srpnu 2013

Zprávy o připravovaných festivalech a jejich programech, nebo o případných změnách, zasílejte, prosím, na adresu: radka.petrmichlova@divadlo.cz.

26.6.2013 10:31 Více

Přehled premiér v červenci 2013

Zdrojem přehledu premiér českých divadel jsou hlášení zaslaná jednotlivými divadly a je výstupem z databáze dostupné na serveru Divadlo.cz. Vyplněné formuláře pro hlášení premiér posílejte na adresu: lucie.cepcova@divadlo.cz

26.6.2013 10:29 Více

Pražské Quadriennale 2015 začíná projektem SdílenýProstor již DNES!

Sledujte pozorně náš newsletter a zúčastněte se několika desítek scénografických symposií, workshopů a výstav, které se odehrají během následujících tří let v 16 evropských městech.

26.6.2013 8:48 Více

Zapojte se do projektu Noc divadel 2013!

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků proběhne 16. listopadu 2013 v deseti evropských zemích - poprvé i v České republice. Zapojte se se svým souborem! Registrace probíhá do 30. června 2013 .

30.5.2013 18:31 Více

Soupis knižního daru paní Jarmily Veltruské 5. část (rok 2012)

Významným obohacením fondu knihovny Divadelního ústavu je dar paní Jarmily Veltruské, která knihovně věnovala značnou část své rozsáhlé knihovny. Několik set svazků tvoří celek odborné zahraniční literatury z řady oblastí divadla, jehož získání by nikdy nebylo pro knihovnu dostupné, a to nejen finančně. Pátá část seznamu obsahuje záznamy knih zpracovaných v roce 2012.

25.6.2013 23:21 Více

Vyšel časopis Divadelní revue 1/2013

První číslo časopisu Divadelní revue se zabývá českým divadlem šedesátých a osmdesátých let 20. století (Quidam, Pantomima Alfréda Jarryho, politické divadlo, kritika...), přináší rozhovor s Janem Císařem a řadu recenzí i unikátních dokumentů.

24.6.2013 10:42 Více

Prázdninový provoz v Institutu umění - Divadelním ústavu

V červenci a srpnu budou služby IDU pro veřejnost (knihovna, bibliografie, informačně-dokumentační oddělení, audiotéka a videotéka) omezeny, služeb však můžete nadále využívat ve vybraných dnech nebo po telefonické domluvě.

24.6.2013 10:08 Více

IDU vypisuje výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility

Na základě pověření Ministerstva kultury a v souladu s naplňováním aktualizované Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Další termín pro podání žádosti je 16. 9. 2013 (rozhoduje datum doručení žádosti), pro akce, které proběhnou od 30. 9. do 31. 12. 2013.

28.3.2013 8:29 Více

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru