Nabídka příležitostí pro dobrovolníky a praktikanty v IDU

Oddělení Náplň práce dlouhodobá práce / akční výpomoc Kompetence/ požadavky Kolik dní minimálně (frekvence, strávený čas)
Knihovna Práce ve skladišti v rámci výpůjčního procesu. dlouhodobá Fyzická zdatnost bez zdravotních omezení. Ochota spolupracovat v pravidelných intervalech/službách. 3 dny - 25 hodin
Kabinet pro studium českého divadla Technická asistence při výzkumu: kopírování, fotografování, skenování, práce na PC. dlouhodobá Technické dovednosti 1 den v týdnu, event. dle domluvy
Organizační práce, pochůzky. dlouhodobá Organizační schopnosti a praxe, event. ekonomické vzdělání. 1 den v týdnu, event. dle domluvy
Asistence při provozu výzkumného archivu a knihovny dlouhodobá Vztah ke knihám a archivním fondům, event. Knihovnické nebo archivnické vzdělání. 1 den v týdnu, event. dle domluvy
Oddělení sbírek a archivu (OSA) pomocné práce při zpracování sbírkových fondů (scénografická sbírka a fond fotografií) dlouhodobá pečlivost, spolehlivost 0,5 dne v týdnu
Informačně-dokumentančí oddělení (IDO) vkládání dat do databáze dlouhodobá orientace v divadelní terminologii, přesnost 20h / měsíc a zároveň min na půl roku, protože zaučení je náročné
třídění nezpracovaných materiálů (dary) dlouhodobá spolehlivost, přesnost, znalost divadelní terminologie 20h / měsíc a zároveň min na půl roku, protože zaučení je náročné
scanování materiálů dlouhodobá znalost práce se scanem  
Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů (OMSVV) pomoc s přesunem dat na nové stránky nevládních organizací IDU dlouhodobá ovládat práci s PC, znalost AJ 6 týdnů, cca 30 hodin
Facebook a Twitter IDU dlouhodobá PC, zkušenosti s používáním a administrací Facebooku a Twitteru min 1 den v týdnu
dětský web IDU, výpomoc s promoakcemi k jeho spuštění dlouhodobá PC, kreativita, komunikativnost 8 týdnů, cca 30 hodin
vytřídění dat na novou verzi www.theatre.cz dlouhodobá PC, AJ 4 týdny
pomoc s produkčními pracemi v rámci instalace výstav IDU akční výpomoc Pomoc s instalací výstav. dle realizovaných akcí
Pražské Quadriennale (PQ) asistentské, administrativní a produkční práce, archivace, dokumentace dlouhodobá znalost práce s PC, angličtina, komunikativnost, spolehlivost 5 - 10 hodin týdně
Česká kancelář Culture vyhledávání na internetu, rešerše, příprava publikací, aktualizace webu dlouhodobá zájem o evropskou kulturní politiku a kulturu obecně, pečlivost, počítačová gramotnost, znalost anglického jazyka vítána cca 20 hodin měsíčně (po dohodě)
Institut umění vyhledávání na internetu, rešerše, příprava publikací, aktualizace webu, produkční práce apod. dlouhodobá / akční výpomoc zájem o kulturní průmysly a kulturní politiku, pečlivost, počítačová gramotnost, znalost anglického i dalšího jazyka vítána cca 20 hodin měsíčně /po dohodě)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru