Mobilita

Institut umění v rámci implementace Státní kulturní politiky 2009-2014 zpracoval v roce 2010 podkladovou studii s názvem Překážky mobility v oblasti kultury.

Studie je zaměřena na téma mobility, nebo-li pohybu umělců a kulturních pracovníků, kterému je v poslední době věnována zvýšená pozornost i na úrovni Evropské unie. „Nárůst mobility v posledních desetiletích je důsledkem rozšiřujícího se mezinárodního trhu s uměním, zvyšujícího se počtu mezinárodních koprodukcí,  festivalů, zahraničních turné divadelních představení, mezinárodních výstav či literárních přehlídek“, konstatuje studie ERICarts Mobility Matters / Na mobilitě záleží z roku 2008.

Pro profesionály v oblasti umění představuje mobilita možnost touringu, vývozu umělecké tvorby a děl i flexibilní možnost zaměstnání, rezidenčních pobytů a vytváření sítí. Studie Překážky mobility v oblasti kultury popisuje mobilitu obecně i konkrétně na situaci v ČR, zpřehledňuje jednotlivé překážky bránící mobilitě (daně, víza a pracovní povolení, sociální a zdravotní pojištění, obsahuje dotazníková šetření v oblasti divadel, orchestrů, pěveckých sborů, festivalů a hudebních promotérů, doporučení na úrovni EU a závěrečná doporučení ke zlepšení stavu v ČR. Její součástí je i samostatná studie „Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury

Studie ke stažení

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru