Mezinárodní spolupráce

Kabinet je kolektivním členem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (International Federation for Theatre Research - FIRT/IFTR). Účastní se odborných konferencí pořádaných touto organizací a ve spolupráci s ní připravil čtyři sympozia konaná v Praze v návaznosti na Pražské Quadriennale. První se uskutečnilo v roce 1995 na téma Scénografie – průsečík divadla a výtvarných umění, druhé s tématem Divadlo v postmoderní době proběhlo v roce 1999 a vybrané příspěvky z něho přinesl sborník Space and Theatre Stage (Divadelní ústav 2000, anglické znění). Třetí sympozium se konalo v roce 2003 na téma Patronage, Spectacle and the Stage, výběr příspěvků byl publikován ve stejnojmenném sborníku (vydal Divadelní ústav 2006, anglické znění). Další konference se uskutečnila v roce 2007 na téma The New Space of Authenticity a zatím poslední konference What Is the Role of the Scenographer/ Designer In the Creation and Production of Meaning? se uskutečnila v roce 2011 v rámci Pražského Quadriennále.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru