Mapování města Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň. 

Tyto iniciativy Plzně 2015, o. p. s. by se měly stát jedním z dlouhodobých přínosů Plzně 2015 − Evropského hlavního města kultury. Obsah kvalitativní části mapování byl proto zaměřen na zjišťování potřeb potenciálních uživatelů Centra DEPO2015. Výsledky mapování využije jak Plzeň 2015 při optimalizaci náplně a vybavení DEPO2015, tak i Útvar koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně (MMP) při přípravě nového strategického plánu města. Výstup poskytne důležitá data také odboru kultury MMP. 

Studie byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. 

MATERIÁL KE STAŽENÍ:

Kulturní a kreativní průmysly Plzně ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru