Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - II. svazek

Elektronická publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - II. svazek s podtitulem Stav, potřeby a trendy obsahuje 13 odvětvových studií (architektura, design, digitální hry, film, hudební průmysl, knihy a tisk, památky, reklama, scénická umění, odvětví digitálního obsahu/software, TV a rozhlas, umělecká řemesla a výtvarné umění).
Studie jsou koncipovány jako kulturně politické, popisují a analyzují jednotlivá odvětví z pohledu jejich procesního nastavení a fungování, včetně podchycení jednotlivých fází hodnotového řetězce neboli produkčního cyklu. Koncepce studií reflektuje rovněž celkový přístup projektu Mapování ke KKP, který spočívá v mapování všech segmentů činností bez ohledu na typ subjektů, které je vykonávají. Bere tudíž v potaz subjekty veřejné, neziskové, soukromé, vzdělávací a výzkumné. Oborové studie dodržují jednotnou osnovu obsahující kapitoly: Základní struktura, stav a podmínky; Ekonomická data a výkonnostní ukazatele; Zahraniční trendy; Silné a slabé stránky; Potřeby; Návrhy typových projektů.

Na zpracování odvětvových studií se podílelo množství expertů na daná odvětví, z nichž mnozí jsou představiteli zastřešujících či oborových organizací, s kterými byla navázána spolupráce v rámci řešení výzkumného projektu Mapování. Úvod druhého svazku je věnován celkovému shrnutí všech odvětvových studií a kromě stručného přehledu o nejdůležitějších rysech a tématech odvětví, shrnutí poznatků o dostupných statistických datech, nejdůležitějších zahraničních trendech a silných a slabých stránek napříč odvětvími v ČR obsahuje i teze strategie podpory KKP v ČR. Tyto teze se opírají a snaží se postihnout všechny identifikované potřeby napříč odvětvími.

Publikace obsahuje i speciální kapitolu věnovanou kreativním inkubátorům, která pojednává o roli podnikatelských inkubátorů, o specifických potřebách, které provázejí vznik start-upů neboli v KKP a popisuje záměry i již fungující iniciativy, místa a služby v České republice (Plzeň – DEPO2015/Centrum kreativního podnikání v Plzni, Kreativní centrum Brno, Centrum kreativních průmyslů Zlín a Kreativní inkubátor města Písku/Sladovna).

Publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - II. svazek navazuje na I. svazek - Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty, který je k dispozici ZDE.


Publikace je vydávána v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11P010VV031.

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR - II. svazek - Stav, potřeby a trendy

Autoři: Eva Žáková a kolektiv
Odpovědný redaktor: Eva Žáková, Lucie Ševčíková
Editace: Jolana Boháčková
Jazykový redaktor a citace: Petr Lehečka
Recenzent: Hana Krejčí
Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze v roce 2015 
1. vydání
Neprodejné
ISBN: 978–80-7008-354-3 (pdf)
Číslo publikace IDU: 690

Publikace ke stažení ZDE: 
Eva Žáková a kolektiv: 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, Svazek II.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru