Literární sekce 2008-2013

Vybrané aktivity Literární sekce v roce 2013

Portál české literatury

Připravili jsme seznamy a profily nejvýznamnějších současných bohemistů a překladatelů z češtiny a nejvýznamnějších zahraničních nakladatelství vydávajících českou literaturu. Posílili jsme spolupráci s Cenou Česká kniha (Paříž), jejímž hlavním úsilím je překlad vítězného titulu do co nejvíce jazyků. Při příležitosti mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy jsme se aktivně účastnili semináře zahraničních bohemistů v Praze a Olomouci. Na podzim jsme se podruhé účastnili Evropských literárních dnů v Rakousku, kde jsme navázali užitečné mezinárodní kontakty. V zimě jsme navštívili knižní trhy ve Vratislavi, kde jsme navázali spolupráci s polským nakladatelstvím vydávajícím a propagujícím české knihy Czeskie Klimaty. Ve spolupráci s informačním pracovníkem a knihovníkem Josefem Schwarzem a Alenou Součkovou, pracovnicí Knihovny IDU, jsme pokračovali v práci na tvorbě Bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů.

Rezidence

Sekce v r. 2013 organizovala tvůrčí rezidenční pobyt pro české literáty v bulharské Sofii a Burgasu (autorka komiksů Štěpánka Jislová, 9.–30. 6. 2013) a v rámci partnerství s Cenou Česká kniha se podílela na rezidenčním studijním pobytu prozaičky Kateřiny Tučkové v americkém New Orleans (9. 8.–9. 9. 2013). Běloruská překladatelka Irina Gerasimovič se zúčastnila rezidenčního pobytu v Praze (1.–28. 2. 2013), stejně jako i čtyři rezidenti v rámci druhého ročníku Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro literáty, jehož byl IU spoluorganizátorem za Českou republiku (slovenský básník a  publicista Andrej Hablák, maďarská básnířka a překladatelka Mónika Mesterházi, polský publicista Mariusz Surosz a český básník Pavel Kolmačka; rezidenční pobyty se uskutečnily od 1. 9. do 30. 11. 2013; uspořádáno čtení a diskuze).

Evropská cena za literaturu/Večery evropské literatury

Ve spolupráci s Českou kanceláří Kultura, Zastoupením Evropské komise v ČR a Památníkem národního písemnictví pokračovala LS v pořádání úspěšného cyklu Večery evropské literatury, který má podobu debatních večerů v literárním salonu Pelléovy vily v Praze (prostory Památníku národního písemnictví). Cílem cyklu je představit evropskou současnou literaturu, díla oceněných autorů, debatovat o problémech při překladech z/do evropských jazyků či seznámit se s širším kontextem daného regionu, v jehož rámci evropští spisovatelé tvoří.

V roce 2013 proběhly tyto večery:

- Německo-rakouský večer (12. 2.)

- Španělský večer (19. 3.)

- Rumunský večer (9. 4.)

- Belgicko-nizozemský večer (14. 5.)

- Polský večer (24. 9.)

- Maďarský večer (22. 10.)

- Turecký večer (19. 11.)

- Večer romské literatury (3. 12.)

Překladatelská soutěž a další aktivity

LS spolupracovala s Českými centry na organizaci překladatelské soutěže určené začínajícím překladatelům do 35 let věku (při příležitosti stého výročí narození prozaika Bohumila Hrabala, 1914–1997; soutěž vyvrcholila na jaře 2014).

Spolupráce s Cenou Česká kniha na druhém ročníku (propagace a  podpora rezidenčního pobytu vítězky Ceny čtenářů). Vedoucí LS se zúčastnil panelové diskuze Vývoj a dovoz národní literatury (31. 10. 2013), pořádané kulturním čtrnáctideníkem A2 (mimo jiné subjekty ve spolupráci s LS). Uskutečnilo se pracovní setkání zaměřené na přípravu kapesního literárního průvodce po Praze. Úspěšně pokračovala spolupráce s iniciativou Praha – UNESCO kreativní město literatury a  vedoucí LS nadále působil ve funkci člena Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury.

 

Vybrané aktivity Literární sekce v roce 2012

Portál české literatury

Zprovoznili jsme německou mutaci, vylepšili mutaci anglickou a připravili i jednoduchou ruskou mutaci. Spolupracovali jsme s řadou subjektů, zejména s Cenou Česká kniha (Paříž). Zprostředkovali jsme setkání českých autorů, kritiků, nakladatelů a agentů s Johnem O ́Brienem, šéfem prestižního amerického nakladatelství Dalkey Archive Press. Na jaře jsme ve spolupráci s Českým centrem Stockholm na tamní univerzitě podpořili přednáškou o současné české literatuře turné prozaičky Petry Hůlové ve Švédsku. Na podzim jsme se účastnili Evropských literárních dnů v Rakousku, kde jsme navázali užitečné mezinárodní kontakty.

Ve spolupráci s informačním pracovníkem a knihovníkem Josefem Schwarzem jsme zahájili práci na doplnění, aktualizaci a  inovaci našeho vyhledávacího systému Bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů. Úspěšně pokračovala spolupráce s  iniciativou Praha – město literatury, která mj. přebírá na svých internetových stránkách (www.prahamestoliteratury.cz) některé informace z Portálu.

Rezidence

Sekce v roce 2012 organizovala tvůrčí rezidenční pobyt pro české literáty v bulharské Sofii (prozaik Zbyněk Benýšek, 23. 4.–15. 5. 2012). Nizozemská prozaička a fotografka Marion Altena se zúčastnila rezidenčního pobytu v Praze (2.–30. 10. 2012, uspořádáno čtení a diskuze), stejně jako i  čtyři rezidenti v rámci pilotního Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele, jehož byl Institut umění spoluorganizátorem za Českou republiku (slovenská prozaička Svetlana Žuchová, maďarský básník a překladatel András Imreh, polský publicista Piotr Marecki a český prozaik Pavel Brycz; rezidenční pobyty se uskutečnily od 1. 9. do 30. 11. 2012, uspořádáno čtení a diskuze). Dále se v Praze uskutečnil jeden rezidenční pobyt v rámci evropské sítě literárních center Halma, jehož se zúčastnil švýcarský prozaik a dramatik Lorenz Langenegger (19. 11.–13. 12. 2012; uspořádáno čtení a diskuze).

Evropská cena za literaturu/Večery evropské literatury

Ve spolupráci s Českou kanceláří Kultura, Zastoupením Evropské komise v ČR a Památníkem národního písemnictví zahájila LS cyklus Večery evropské literatury, který je koncipován do přibližně patnácti debatních večerů v literárním salonu Pelléovy vily v Praze (prostory Památníku národního písemnictví). Cílem cyklu je představit současnou evropskou literaturu, díla oceněných autorů, debatovat o problémech při překladech z/do evropských jazyků či seznámit se s širším kontextem daného regionu, v jehož rámci evropští spisovatelé tvoří.

V r. 2012 proběhly tyto večery:

• Irsko-britský večer (27. 11. 2012)

• Slovenský večer (9. 10. 2012)

• Italský večer (13. 6. 2012)

• Pobaltský večer (9. 5. 2012)

• Jihoslovanský večer (17. 4. 2012)

• Francouzský večer (20. 3. 2012)

• Skandinávský večer (28. 2. 2012)

• Slavnostní zahájení s Tomášem Zmeškalem (31. 1. 2012)

Úryvky z děl oceněných autorů byly uveřejněny v časopise Plav a elektronicky byly zasílány středním školám. Zástupce LS se koncem roku stal členem Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury.

 

Vybrané aktivity Literární sekce v roce 2011

Koncem roku byla navázána spolupráce s programem pro zahraniční studenty ECES (East and Central European Studies) na Univerzitě Karlově – uskutečnila se diskuze s českými autory (J. NovákP. Brycz) pro zahraniční studenty UK. Rovněž byla navázána spolupráce s  iniciativou Praha  – město literatury, která mj. přebírá na svých internetových stránkách (www.prahamestoliteratury.cz) některé informace z Portálu české literatury. 

Czech Literature Guide

Koncem roku 2011 byla vydána anglickojazyčná informační publikace Czech Literature Guide, mapující současnou českou literární scénu (publikace představuje ve výběrové podobě jak samotné autory, tak i institucionální zázemí oboru). Texty, které vznikly pro tuto publikaci, sloužily nebo slouží i pro inovaci „kamenné“ části Portálu české literatury (texty o současné české literární produkci v oblasti prózy, poezie, fantastiky apod.); edičně připravili Jaroslav Balvín a Viktor Debnár.

Rezidence

LS v roce 2011 organizovala tvůrčí rezidenční pobyty pro české literáty v  běloruském Minsku (básník Pavel Ctibor, 11. 9.–9. 10. 2011) a  ukrajinském Kyjevě (překladatelka a prozaička Barbora Gregorová, 4.–23. 12. 2011). Čínský redaktor, prozaik, básník a propagátor české literatury Long Dong se zúčastnil rezidenčního pobytu v Praze (3. 10.–3. 11. 2011; uspořádáno čtení a diskuze). V roce 2011 se uskutečnil jeden rezidenční pobyt v rámci sítě evropských literárních center Halma, jehož se zúčastnil slovinský spisovatel a filmový/divadelní režisér Vinko Möderndorfer (uspořádáno čtení a diskuze). V rámci sítě Halma zajišťovala LS rovněž českou část projektu Letters to Miłosz (www.letterstomilosz.eu; mezinárodní přípravné pracovní setkání; diskuze se spisovatelkou Petrou Hůlovou, prozaikem a novinářem Alexandrem Lukašukem a  literárním vědcem Tomášem Glancem – 16. 3. 2011; překladatelský seminář s Josefem Mlejnkem a Jiřím Červenkou – 13. 5. 2011).

Seminář na téma e-knih

V souvislosti s rozvíjejícím se trhem s e-knihami uspořádala LS v rámci výzkumného projektu Socio-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů diskuzi E-knihy – právo a praxe (12. 5. 2011, v  rámci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze) s hosty Jiřím SrstkouKlárou SušickouJiřím Pechočem a Jaroslavem Císařem. LS zajišťovala českou účast na Ceně Evropské unie za literaturu (www.euprizeliterature.eu) – komunikace s pořadateli a sestavení národní výběrové komise. LS dále spolupořádala pracovní seminář Programy na podporu literatury (12. 12. 2011, Praha), na němž byly představeny české a zahraniční možnosti pro financování projektů z oblasti literatury.

Vybrané aktivity Literární sekce v roce 2010

Titsa Pipinou v Praze

Od 10. do 30. listopadu 2010 pobývá v Praze na rezidenčním pobytu řecká prozaička Titsa Pipinou (1953).

Titsa Pipinou se narodila na ostrově Rhodos, kde s krátkou přestávkou (Atény, Londýn) dodnes žije. Jejím debutem je román Žena ve stínu (1994), do současné doby napsala sedm dalších děl. Své práce publikuje v  periodickém tisku a antologiích, provozuje knihkupectví a je editorkou rozhlasového pořadu o literatuře.
Ve svých dílech pracuje často s omezeným počtem postav (jedinec, pár), kteří se snaží najít smysl své existence. Její knihy pronikají pod zřejmé a noří se hluboko do vnitřních vesmírů jednotlivých postav - ty jsou mučeny svými touhami, sny, vášněmi. Texty pronikavého vhledu líčí frustraci, přehodnocování života, nostalgické momenty z dětství, drsné a  příjemné životní zážitky... autorčin strhující způsob psaní nás tak zavádí do světa touhy a zklamání, do samoty a soumraku života.
V rámci autorčina pobytu se uskuteční čtení: pondělí 29. listopadu 2010 od 19.30 v Café a knihkupectví Fra, Šafaříkova 15, Praha 2; během večera zazní ukázky z románu Zmařený život (2007), které z němčiny přeložil Ondřej Buddeus.
 

Setkání Halmy v Lotyšsku

Ve dnech se 10. až 12. září 2010 se uskuteční další pravidelné setkání členů sítě Halma, tentokrát v lotyšském přístavním městě Ventspils. Více v tiskové zprávě (v angličtině).

Flavio Soriga v Praze

Od 29. května do 30. čevna 2010 pobývá v Praze na rezidenčním pobytu italský spisovatel Flavio Soriga (1975). O autorovi se dozvíte více na jeho internetových stránkách www.flaviosoriga.it. V rámci autorova pobytu se uskuteční čtení: čtvrtek 24. června 2010 od 19.00 v Knihkupectví a kavárně Řehoře Samsy (Vodičkova 30, Praha 1). Na setkání zazní autorovy zápisky z pražského pobytu v překladu Iva Krobota jr. Pozvánka je k dispozici ke stažení zdePOZN.: SETKÁNÍ BYLO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO. Omlouváme se.

Setkání Halmy v Bulharsku a Rumunsku

Ve dnech se 15. až 19. dubna 2010 se uskuteční další pravidelné setkání členů sítě Halma, tentokrát v Rumunsku a Bulharsku. Více na www.halma-network.eu/en/events.html?vid=34.

Ignacy Karpowicz v Praze

Od 1. do 30. dubna 2010 pobývá v Praze na rezidenčním pobytu polský spisovatel Ignacy Karpowicz. V rámci jeho pobytu se uskuteční čtení: čtvrtek 29. dubna 2010 od 19.30 v Knihkupectví a kavárně Řehoř Samsa (Vodičkova 30, Praha 1). Na setkání v Praze uslyšíte úryvky z autorovy poslední knihy Gesty (překlad ukázek Bára Gregorová; ukázky byly otištěny v měsíčníku Host, 15. ledna 2011, r. XXVII, č. 01, s. 120-124). Pozvánka ke stažení zdeČlánek Michala Škrabala reflektující setkání (Tvar, 13. 5. 2010, r. XXI, č. 10, s. 7), reakce Petra Krále + M. Škrabala (Tvar, 27. 5. 2010, r. XXI, č. 11, s. 3) a konečně reakce Báry Gregorové (Tvar, 10. 6. 2010, r. XXI, č. 12, s. 3).

Ignacy Karpowicz (1976) – překladatel ze španělštiny, angličtiny a amharštiny. Cestoval po celém světě, bydlel na Kostarice či v Etiopii, ale ve svých textech se stále vrací k rodnému Białystoku. Jeho romány už byly nominovány na cenu Paszport Polityki (debut Niehalo v roce 2006) a Nike (román Gesty, 2008). Více o autorovi na www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=23119; více o posledně jmenované knize na www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka.php?ID=1816 (polsky) a na www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=26233.

 

Vybrané aktivity Literární sekce v roce 2009

Setkání Halmy ve Slovinsku

Ve dnech 17. až 20. září 2009 se uskuteční další pravidelné setkání členů sítě Halma, tentokrát ve slovinském Novém Městě (Novo Mesto); setkání, nazvané What's New in European Literature, bude mít svou část i pro veřejnost. Program najdete zde.

Morten Søkilde v Praze

Od 15. srpna do 16. září 2009 bude na svém rezidenčním pobytu v Praze mladý dánský básník Morten Søkilde (1974); HALMA-stipendium bylo poskytnuto dánskou Kulturní radou (Kunstrådet). Autorův životopis v anglickém jazyce najdete zde.

V rámci rezidence se ve čtvrtek 10. září 2009 uskuteční setkání s autorem spojené se čtením jeho veršů, pozvánku najdete zde, překlad čtených básní zde.

Překladatel Franze Kafky v Praze

V červnu 2009 bude v Praze na třítýdenním na stipendijním pobytu, hrazeném německou Robert Bosch Stfitung, pobývat slovinský překladatel Štefan Vevar. který se bude věnovat překladům povídek Franze Kafky.

Během pobytu se ve středu 17. června 2009 uskuteční odborný překladatelský seminář s českými slovenisty (překladatelé, studenti). Setkání se koná v Malém sále Institutu umění-Divadelního ústavu od 16 hod. Seminář je určen pro pozvané hosty − v případě zájmu o účast kontaktujte Viktor Debnára na výše uvedených kontaktních údajích. Pozvánku naleznete zdezpráva o průběhu semináře je zde (Hana Mžourková).

Setkání Halmy v Maďarsku

Ve dnech 23. až 27. dubna 2009 se uskuteční další pravidelné setkání členů sítě Halma; hostitelem setkání, nazvaného Translating Europe, bude Maďarské překladatelské centrum (Magyar FordítóHáz Alapítvány) v Balatonfüredu.

V rámci setkání se uskuteční tři veřejné akce: Translating Europe after 1989 − What difference can translators make?, Hungary in European Literature a čtení spisovatele Pétera Esterházyho; více zde a v tiskové zprávě (angl.).

Einheitspreis 2008

Počátkem října 2008 obdržela Halma prestižní německé ocenění Einheitspreis 2008. Cena je mj. udělována za podporu spolupráce mezi evropským Východem a Západem. Podle rozhodnutí komise síť funguje "mimo hlavní proud, představuje platformu pro rozvoj především mladých umělců a přispívá k diverzitě evropské kultury"; ocenění je udělováno Die Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Cena byla udělena pod patronací federálního ministra Wolfganga Tiefensee.

Více o udělení ceny na www.einheitspreis.de/gewinner-des-einheitspreises-2008-geehrt

 

Vybrané aktivity v roce 2008

Daniel Goetsch v Praze

Ve dnech 4. až 30. srpna 2008 pobýval v Praze na svém rezidenčním pobytu švýcarský spisovatel a dramatik Daniel Goetsch; HALMA-stipendium bylo poskytnuto švýcarskou nadací Pro Helvetia. V pondělí 18. srpna se uskutečnilo autorské čtení z Goetschova posledního úspěšného románu Ben Kader, po skončení čtení následovala krátká diskuze o autorově tvorbě; originální text je k dispozici zde, překlad z pera Bianky Lipanské a Petry Nichtburgerové zde.

Till Janzer und Monique Leistner: Schweizer Schriftsteller in Prag − Lesung für interkulturelle Verständigung (19. srpna 2008, Český rozhlas 7 − Radio Praha)

Ukázka z překladu románu Ben Kader pod názvem Zákaz obrazu otce byla publikována v A2 kulturním týdeníku, 10. 12. 2008, r. IV, č. 50, s. 26−27.

Daniel Goetsch se narodil v roce 1968 v Curychu, v současnosti žije v Berlíně. Absolvent studia práv na univerzitách v Curychu a Toulouse. Publikuje od roku 1995 – romány Aspartam (1999), X (2004, Výroční cena kantonu Curych) a Ben Kader (2006). Spolupracuje s divadlem (autor rozhlasových a divadelních her, např. Mir, Kurzwelle a Ammen). D. Goetsch je členem Švýcarského svazu spisovatelek a spisovatelů.

Více informací o autorovi najdete na:

www.bilgerverlag.ch/index.php/article/archive/25/
http://bachmannpreis.orf.at/bp_2000/autoren/goetsch.htm
www.art-tv.ch/ap_goetsch.html
www.halma-network.eu/en/scholarship/daniel-goetsch.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru