Literární sekce

Literární sekce IU byla zřízena v r. 2009; její hlavní činností je správa a administrace portálu CzechLit - Czech Literature Online určeného především k propagaci české literatury v zahraničí. Sekce se dále věnuje tvůrčím rezidenčním pobytům a dalším individuálním projektům v rámci své působnosti. V letech 2006−2013 byl IU členem evropské sítě literárních center Halma

Viktor Debnár
vedoucí LS
T 224 809 119
viktor.debnar@institutumeni.cz


CzechLit - Czech Literature Online
David Zábranský
šéfredaktor (od 1. 5. 2015)
zabranskydavid@gmail.com

 

VYBRANÉ AKTIVITY LITERÁRNÍ SEKCE V ROCE 2014

Portál české literatury

V r. 2014 pokračovala spolupráce s řadou publicistů, odborníků a překladatelů. LS posílila spolupráci s Cenou Česká kniha (Paříž), jejímž hlavním úsilím je překlad vítězného titulu do co nejvíce jazyků. V rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy se 15. 5. 2014 uskutečnil pořad Setkání s Portálem české literatury. Zástupci portálu se aktivně účastnili semináře zahraničních bohemistů v Brně a Ostravě. Na podzim 2014 se zástupci Portálu potřetí účastnili Evropských literárních dnů v Rakousku a udílení Ceny Angelus pro středoevropské autory ve Vratislavi, kde byly navázány užitečné mezinárodní kontakty. Ve spolupráci s informačním pracovníkem a knihovníkem Josefem SchwarzemAlenou Součkovou, pracovnicí Knihovny IDU, jsme pokračovali v práci na tvorbě Bibliografie zahraničních vydání děl českých autorů. V srpnu 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo šéfredaktora, jímž se stal David Zábranský (od 1. 1. 2015), byla rovněž sestavena nová redakční rada.

Rezidence

LS v r. 2014 organizovala tvůrčí rezidenční pobyt pro české literáty ve Walesu (prozaik a publicista Patrik Linhart, 1.–30. 9. 2014) a v rámci partnerství s Cenou Česká kniha uskutečnila rezidenční pobyt prozaičky Věry Noskové v Krakově (1.–30. 11. 2014). V ČR působilo osm rezidentů v rámci třetího ročníku Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele, jehož byl IU spoluorganizátorem za ČR (Zuzana Kepplová, Radosław Kobierski, Ondřej Hanus, Ágnes Orzóy a Iwona Nowacka, Kornélia Deres, Agda Bavi Pain, Jindřich Veselý); rezidenční pobyty se uskutečnily 1. 5.–12. 6. 2014, resp. 1. 9.–30. 11. 2014; v rámci pobytů byla uspořádána čtení a diskuze.

Evropská cena za literaturu/Večery evropské literatury

Ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa – Kultura, Zastoupením Evropské komise v ČR a Památníkem národního písemnictví pokračovala LS v pořádání úspěšného cyklu Večery evropské literatury, který má podobu debatních večerů v literárním salonu Pelléovy vily v Praze (prostory Památníku národního písemnictví). Cílem cyklu je představit evropskou současnou literaturu, díla oceněných autorů, debatovat o problémech při překladech z/do evropských jazyků či seznámit se s širším kontextem daného regionu, v jehož rámci evropští spisovatelé tvoří.

V r. 2014 proběhlo osm akcí: Řecký a kyperský večer (11. 2.); Portugalský večer (11. 3.); Bulharský večer (29. 4.); Evropské identity (18. 5.); Makedonský večer (10. 6.); Dětská literatura (21. 10.); Slavnostní večer s Janem Němcem, laureátem Ceny EU za literaturu (4. 11.) a Migrace (25. 11.).

Překladatelská soutěž

V r. 2014 vyvrcholila spolupráce s Českými centry na organizaci překladatelské soutěže určené začínajícím překladatelům do 35 let věku (při příležitosti stého výročí narození prozaika Bohumila Hrabala). Ve dnech 14.–17. 5. 2014 jsme v Praze přivítali dvanáct oceněných mladých bohemistů z dvanácti zemí, pro účastníky byl připraven intenzivní program zaměřený na Hrabalovu osobnost a obecněji českou literaturu. Na základě ohlasu byla koncem roku soutěž vypsána opět, tentokrát pod názvem Překladatelská cena Susanny Roth. Pokračovala spolupráce s cenou Česká kniha na třetím ročníku (propagace a rezidenční pobyt vítězky Ceny čtenářů Věry Noskové v Krakově).

Visegrad Academy of Cultural Management

LS administruje účast IU v projektu Visegrad Academy of Cultural Management (VACuM), který představuje dvouletý vzdělávací program pro mladé profesionály v oblasti kultury ze zemí V4 a EaP (Východní partnerství) – hlavní česká část programu (desetidenní workshop) bude realizována v březnu 2015 v Praze.

Další aktivity

LS zodpovídala za partnerskou účast v projektu Central European Cultural Identity: 25 Years after the Fall of the Berlin Wall, participace LS spočívala v odborných konzultacích. Úspěšně pokračovala rovněž spolupráce s iniciativou Praha – město literatury: vedoucí LS se podílel na přípravě přihlášky, na jejímž základě byl iniciativě udělen titul UNESCO kreativní město literatury. Vedoucí LS nadále působil ve funkci člena Dramaturgické rady Českých center za oblast literatury.

 

VYBRANÉ AKTIVITY LITERÁRNÍ SEKCE 2008-2013 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru