Lístkové kartotéky

Seznam českých novin a časopisů zpracovaných v bibliografické lístkové kartotéce IDU (18511990)

NázevZpracované období
Almanach českých divadel 1907–1914
Bohemia 1920–1922
Česká Thalia /Ladecký/ 1867–1871
Česká Thalie 1887–1892
České divadlo /ÚMDOČ/ 1917–1919, 1939 
České jeviště /Schäfer/ 1927–1928
Československé divadlo 1923–1938
Dalibor /E. A. Meliš/ 1858–1864, 1869
Dalibor /Urbánek/ 1879–1913, 1919–1927
Dělnické divadlo /DDOČ/ 1922–1930
Divadelní kalendář 1882–1924
Divadelní list Máje 1905–1908
Divadelní listy /Faster/ 1899–1904
Divadelní listy /Hovorka/ 1880–1884
Divadelní /a filmové/ noviny 1957–1970
Divadelní svět /Dobrovolný/ 1910–1920
Divadelní šepty 1920–1925
Divadelní zápisník /Träger/ 1945–1948
Divadlo /OCH/ 1920–1948
Divadlo /Kavka/ 1903–1913
Divadlo 1949–1970
Dramatické umění /SČDU/ 1982–1990
Foyer 1910
Hudba 1920–1921
Hudební revue 1908–1920
Jeviště /Frič/ 1886–1887
Jeviště /Vodák, Fischer/ 1920–1922
Komedia 1925–1926
Kulturní politika /EFB/ 1945–1949
Lidová demokracie 1956
Lidové noviny 1920–1952
Listy Hudební matice /Tempo/ 1921–1933
Lumír 1851–1939/40
Městská divadla pražská 1938–1941, 1950–1953
Meziaktí 1900–1904
Národní /a Stavovské/ divadlo 1923/24 – 1956/57, 1960/61 – 1971 
Národní listy 1861–1900, 1903–1913, 1918–1932
Nezávislá scéna 1930–1932
Nová scéna 1929–1930
Otázky divadla a filmu 1945–1950
Panorama /Kulturní zpravodaj/ 1925–1927, 1932–1947
Prager Presse 1921–1938
Prager Tagblatt 1920–1922
Právo lidu 1920–1938
Program /Státního divadla v Brně/ 1971/72 – 1989/1990
Ročenka Kruhu sólistů 1924–1946
Rozpravy Aventina 1925–1934
Rudé právo 1920–1938, 1945–1948, 1956 
Scéna 1913–1915
Scéna /SČDU/ 1976–1989
Světozor 1866–1906, 1919–1921
Svobodné slovo 1956
Švejdův divadelní věstník 1928–1937
Tribuna 1919–1920, 1924 
Večerní Praha 1956
Venkov 1912–1945

 

 

Upozornění pro badatele:
  • Elektronicky nezpracovaná bibliografická kartotéka obsahuje přes 300 000 záznamů článků o českém i světovém divadle z vybraných novin a časopisů od roku 1858 do roku 1990.
  • Záznamy jsou řazeny podle hesel věcných, jmenných, geografických i autorských.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru