Kulturní portál

Institut umění spravuje od roku 2005 kulturní portál culturenet.cz.

Portál Culturenet.cz obsahuje rubriku Aktuality, do níž jsou vkládány informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních příležitostech, publikacích, studiích apod. − a  to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Elektronicky rozesílaný newsletter, generovaný z této sekce, je rozesílán v týdenním intervalu registrovaným odběratelům, k jeho odběru se můžete zaregistrovat zde.

Důležitou rubriku tvoří Kulturní politika, kde najdete odkazy na studie, legislativu a další materiály z této oblasti. Další rubriku tvoří Podpora − granty, dotace, poskytující přehled o grantových možnostech (fondy, nadace, programy atd.).

Česko-anglická Databáze organizací obsahuje komplexní adresářový modul s údaji o českých kulturních organizacích ze  všech oblastí (divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, film, literatura a  kulturní dědictví). Každý ze záznamů je zařazen do určitého oboru, typu, žánru a zaměření. Zvlášť jsou označeny subjekty, které poskytují granty, dotace, stipendia či jiný druh podpory. Kromě organizací obsahuje databáze např. důležité umělecké webové portály, ceny a  soutěže, grantové programy, časopisy, studijní obory a programy. Adresář umožňuje komplexní vyhledávání dle různých kritérií.

Viktor Debnár
T 224 809 119
viktor.debnar@institutumeni.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru