Kulturní a kreativní průmysly v Německu - Národohospodářský význam, struktura a způsob podpory kulturních a kreativních odvětví

Publikace Kulturní a kreativní průmysly v Německu přináší podrobné informace o mapování kulturních a kreativních průmyslů v Spolkové republice Německo, jejich struktuře a nástrojích jejich podpory. Řešení metodických otázek souvisejících s vymezením kulturních a kreativních průmyslů u našich sousedů a stejně tak příklady podpůrných nástrojů na státní, zemské i místní úrovni, mohou být dobrou inspirací i pro Českou republiku. Autorem studie je Marcel Kraus, spolupracovník Institutu Fraunhofer MOEZ v Lipsku a zároveň stážista na Referátu pro kulturní a kreativní průmysly na Spolkovém ministerstvu pro hospodářství a technologie v Berlíně. Publikace vyšla v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011-2015).

Autor: Marcel Kraus

Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze v roce 2012 jako svou 638. publikaci.

1. vydání

ISBN 978-80-7008-025-2

e-publikace volně ke stažení ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru