Kulturní a kreativní průmysly v ČR (e-book, 2011)

Kulturní a kreativní průmysly v ČRElektronická publikace nabízí první podrobný přehled o stavu jednotlivých kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Odvětví (Architektura, Reklama, Design, TV a rozhlas, Hudba, Film, Trh s uměním, Knihy a tisk, Videohry, Scénická umění a Kulturní cestovní ruch) jsou analyzována a popsána v samostatných studiích, které zpracovali vysoce kvalifikovaní odborníci.

Základní inspirací a podkladem pro vymezení a popis odvětví, která se řadí do oblasti kulturních a kreativních průmyslů, byla studieEkonomika kultury v Evropě, vytvořená na zakázku Evropské komise v roce 2006. Jako konkrétní vzor k vypracování dílčích studií pak byly využity profily jednotlivých oblastí z pohledu EU, jejichž české překlady jsou rovněž součástí této publikace a jsou vřazeny do jednotlivých oborových studií. Jednotlivé oblasti jsou popsány především z tržního pohledu; je analyzována jejich struktura, fungování a hlavní představitelé tržního mechanismu. Studie sledují infrastrukturu konkrétních oblastí, kterou vytváří podniky a organizace, naplňující jednotlivé fáze hodnotového řetězce neboli produkčního cyklu a nabízejí i dostupná data a kvalifikované odhady počtu společností, jejich výkonu, zaměstnanosti apod.

Předkládaná publikace obsahuje rovněž shrnutí stavu českých kulturních a kreativních průmyslů, porovnání zjištěného výkonu s výsledky účtu kultury za rok 2009 a návrh doporučení pro kulturní, rozvojovou a strukturální politiku.

Publikace představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011, DD07P03OUK004), podpořeného Ministerstvem kultury.

Kulturní a kreativní průmysly v České republice

Eva Žáková a kolektiv autorů

Autoři: Jaroslav Císař, Lenka Dohnalová, Jaroslav Faltus, Jiří Hadaš, Marek Hejduk, Petr Mošna, Bohumil Nekolný, Ivan Peterka, Tereza Raabová, Radomíra Sedláková, Zuzana Sedmerová, Jan Skřivánek, Eva Žáková

Vydal: Institut umění - Divadelní ústav 
ISBN: 978-80-7008-009-2
Rok vydání: 2011
Počet stran: 392

Publikace zdarma ke stažení:

Kulturní a kreativní průmysly v České republice

Jednotlivé kapitoly můžete stáhnout po kliknutí na příslušnou ikonu.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru