Kulturní a kreativní průmysly v Brně a v Ostravě

Cílem těchto specializovaných map je zajištění propojenosti národní i regionálních inteligentních specializací a účelnosti a efektivity veřejné podpory.

Soubor specializovaných map s odborným obsahem může sloužit jako základ pro vytváření a podporu klastrových iniciativ v KKP, následně přetvořených do podoby klastrových organizací coby nejvyšší úrovně systémově řízené spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru,

Zároveň slouží kvantitativní mapování jako podklad pro zhodnocení významu tohoto odvětví směrem ke kreativní ekonomice sledovaných měst (Brna a Ostravy), ale i jako referenční vzor a inspirace pro další města České republiky.

V neposlední řadě je cílem výsledku podpora povědomí o významu KKP ve městech ČR v zájmu udržení kreativní třídy jako jednoho z klíčových aktérů při změně či zlepšení jejich image a obratu ke kreativní ekonomice.

Aplikace zobrazuje specializované mapy s odborným obsahem, které byly publikovány Institutem umění - Divadelním ústavem v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (DF11P01OVV031).


 
V horní části aplikace je menu pro zobrazení různých souborů specializovaných map:
  1. Česká republika - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Přirozené klastry v oblastech kulturních a kreativních průmyslů v ČR (P. Bednář, T. Raabová, E. Žáková)
  2. Brno - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)
  3. Ostrava - zde jsou zobrazeny mapy z výstupu Kulturní a kreativní průmysly v Brně a Ostravě (I. Ivan, T. Raabová, O. Slach, E. Žáková)
  4. Všechny mapy - záložka umožňuje zobrazit jakoukoli mapu ze všech ostatních záložek

V navigaci v levé části aplikace je vždy potřeba zvolit jednu, případně více map (zaškrtnout Viditelnost).

V případě zakliknutí zobrazení (viditelnosti) u více map se tyto mapy překrývají a v základním nastavení je vidět vždy jen jedna.

Pro zobrazení více překryvných vrstev map je potřeba navolit intenzitu průhlednosti u každé mapy pomocí vodorovného posuvného jezdce.

Legenda ke každé mapě se zobrazuje v pravém horním rohu aplikace.

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru