Kreativní odvětví a strukturální fondy 2014

Možnosti podpory českých kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v příštím programovém období 2014–2020

Ve středu 26. září 2012 se v prostorách Ministerstva kultury České republiky konal odborný seminář zaměřený na problematiku kreativních odvětví a strukturálních fondů. Seminář pořádal Institut umění – Divadelní ústav (IDU) v rámci výzkumného úkolu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky. Seminář byl určen zástupcům ministerstev (MK, MMR, MŠMT, MPO, MPSV, MZV) a dalších orgánů veřejné správy (včetně krajů, měst a obcí), kteří se věnují agendě evropských fondů, dále zástupcům asociací zastřešujících jednotlivá odvětví kulturních a kreativních průmyslů. Semináře se zúčastnilo přibližně 60 osob z přizvaných institucí.

Vzácným hostem semináře byl Ragnar Siil, první náměstek Ministerstva kultury Estonské republiky, který představil možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v evropském měřítku a rovněž seznámil účastníky semináře se zkušenostmi s koncipováním a realizací podpory v Estonsku.

Ve čtvrtek 27. září 2012 následoval tento seminář také v Brně, kde se uskutečnil ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, v jejíž prostorách také probíhal. Tento seminář byl otevřen pro veřejnost a pro tvůrce, živnostníky a podnikatele v kreativních oborech, jejich profesní zástupce a představitele veřejné správy. Semináře se zúčastnilo přibližně 40 osob.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Zvukové záznamy ze seminářů naleznete ZDE

Fotografie ze seminářů ZDE

Související články, mediální výstupy a publikace:

Eva Žáková - I kultura je součástí české ekonomiky a zaslouží si strategickou podporu

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v kontextu politiky soudržnosti EU 2014+

Michaela Mixová - Oživme živé umění ze strukturálních fondů!

Blanka Marková, Michaela Žarošská, Eva Žáková - Podpora kultury z Evropské unie

Jak strategicky využívat evropské podpůrné programy včetně strukturálních fondů - český překlad strategické příručky Expertní pracovní skupiny členských států EU, Otevřené metody koordinace pro kulturní a kreativní průmysly

Záznam rozhovoru s prvním náměstkem ministra kultury estonské republiky a vedoucím expertní skupiny Evropské unie pro kulturní a kreativní odvětví, Ragnarem Siilem o kulturních a kreativních průmyslech na stránkách Českého rozhlasu.

Program Praha 26.9.2012:

1.Zahájení

Petra Smolíková, zástupce ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR

2.Kulturní a kreativní průmysly v ČR v r. 2012

Michaela Mixová, Institut umění

Prezentace (PDF)

3.Představení strategické příručky Evropské unie pro podporu kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů

Ragnar Siil, náměstek pro umění Ministerstva kultury Estonské republiky a vedoucí Expertní skupiny Evropské unie pro kulturní a tvůrčí odvětví

Prezentace (PDF)

4.Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Eva Žáková, Institut umění

Prezentace (PDF)

5.Zkušenosti se strategickou podporou kulturních a kreativních průmyslů v Estonské republice

Ragnar Siil

6.Příklady podpořených projektů ze strukturálních fondů v ČR

Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace, koordinátorka a manažerka projektu Příhraniční klastrová iniciativa CreaClust na podporu kreativních průmyslů ve Zlínském a Trenčínském kraji

Prezentace (PPT)

Radka Soukupová, Unie zaměstnavatelských svazů v ČR, vedoucí projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura

Prezentace (PPT)

7.Diskuze

Program Brno 27.9.2012:

1.Zahájení

2.Kulturní a kreativní průmysly v ČR v r. 2012

Michaela Mixová, Institut umění

3.Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Eva Žáková, Institut umění

4.Představení strategické příručky Evropské unie pro podporu kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů a zkušenosti se strategickou podporou kulturních a kreativních průmyslů v Estonské republice

Ragnar Siil, náměstek pro umění Ministerstva kultury Estonské republiky a vedoucí Expertní skupiny Evropské unie pro kulturní a tvůrčí odvětví

5.Příklady podpořených projektů ze strukturálních fondů v ČR

Martina Dlabajová, manažerka projektu Příhraniční klastrová iniciativa CreaClust na podporu kreativních průmyslů ve Zlínském a Trenčínském kraji

6.Budoucnost Brněnského architektonického manuálu

Rostislav Koryčánek, historik architektury a ředitel Domu umění v Brně

Prezentace (PPT)

7.Diskuze

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru