Kramerius

S ohledem na ochranu nejohroženější části fondu, zahájila knihovna Divadelního ústavu projekt digitalizace. Pro prezentaci zdigitalizovaných dokumentů na internetu byl vybrán systém Kramerius, který je velmi často využíván v jiných knihovnách (např. v Národní knihovně nebo v Městské knihovně v Praze).

digitální knihovně Kramerius jsou dokumenty rozděleny na monografie a periodika, kde se lze abecedně prolistovat dle názvu nebo dle jména autora, případně zde lze vyhledávat dle obvyklých údajů, jako je název, autor, nakladatel apod. Přístup do digitální knihovny je omezen autorskými právy. Z toho důvodu jsou volně přístupné pouze záznamy děl, jejich plné texty pak pouze v případě, že se jedná o díla volná, jinak se lze k plným textům dostat pouze v rámci budovy IDU.

Kromě přímého vstupu se mohou uživatelé do systému Kramerius prokliknout také z internetového katalogu knihovny, kde se u vyhledaných záznamů, pokud byly zdigitalizované, zobrazuje ve sloupci Online přístup link Digitalizovaný dokument. Kliknutím na tento text se otevře adekvátní záznam v systému Kramerius.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru