Konference Střed zájmu: KULTURA 360° vol. 2

Konference představila výstupy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR a konkrétní aktivity na jejich podporu na místní i celostátní úrovni (kreativní inkubátory, centra, dílny, vouchery, exportní kanceláře apod.). Dozvěděli jsme se o tom, co se odehrálo či se chystá v Brně, Plzni, Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci, Ostravě a Praze.

Pozvánka na konferenci, která se konala 9. 12. 2015 v Divadle Archa v Praze ZDE.

Program se zaměřil na představení metodiky mapování na lokální a regionální úrovni. Byly představeny a diskutovány realizované a plánované projekty na podporu KKP především ve městech, kde se mapování uskutečnilo. Dále byly prezentovány programy a projekty, které řeší potřeby jednotlivých odvětví na celostátní úrovni. Konference byla určena zástupcům samospráv a všem, kteří rozhodují o strategiích a veřejné podpoře, profesním a zastřešujícím organizacím a zástupcům odvětví, kteří se chtějí inspirovat a prosadit své zájmy. 

Celý program ZDE.

Zahájení / Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu
Zdeněk Novák, státní tajemník Ministerstva kultury ČR
Dagmar Korbelová, Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR

Rasmus Wiinstedt Tscherning / předseda pracovní skupiny pro KKP Evropské komise, ředitel dánského Centra pro kulturu a zážitkovou ekonomiku a Creative Business Cup - prezentace

Metodika mapování KKP na lokální a regionální úrovni / Eva Žáková, vedoucí Institutu umění

Co se stalo ve městech, která mají zmapováno?

1. Zlín / Richard Vodička, Centrum kreativních průmyslů, Zlínský kreativní klastr - prezentace

2. Brno / Tereza Chrástová a Viktor Piorecký, Program podpory KKP, kulturní parlament a strategie rozvoje kultury města - prezentace

3. Plzeň / Michaela Mixová, DEPO 2015 – Centrum kreativního podnikání a Makerspace v EHMK 2015 - prezentace

4. Uherské Hradiště / Zdeňka Kujová a Alena Štěpánová, Mapování tradičních řemesel v regionu UH v kontextu KKP - prezentace

5. Olomouc / Radek Palaščák, Mapování a adaptace VŠ na potřeby KKP - prezentace

6. Ostrava / Jiří Hudec, záměr řemeslného inkubátoru - prezentace

7. Praha / David Kašpar, k r e p – projekt na podporu kultury a kreativních odvětví - prezentace

Panelová diskuze: Hledání a prosazování konkrétních opatření na úrovni měst

— Zlín / Richard Vodička, Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín
— Brno / Tereza Chrástová, Kancelář strategie města, Magistrát města Brna
— Brno / Viktor Piorecký, koordinátor kulturní politiky
— Plzeň / Michaela Mixová, Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015
— Uherské Hradiště / Zdeňka Kujová, řešitelka mapování v regionu UH
— Olomouc / Radek Palaščák, Univerzita Palackého v Olomouci
— Ostrava / Jiří Hudec, Odbor strategického rozvoje, Magistrát města Ostravy
— Praha / David Kašpar, IPR Praha
— Úřad vlády ČR / Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Stav a potřeby KKP / Eva Žáková, vedoucí Institutu umění

Typové projekty a záměry

1. Kreativní partnerství / Marianna Sršňová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

2. České Literární centrum / Pavel Mandys, Litera, o. s.

3. Procento na umění z veřejných staveb / Petr Dub, Spolek Skutek

4. Czech Music Export Office / Iva Jonášová, Český rozhlas

5. Druhá kariéra scénických umělců / Jana Návratová, Institut umění

6. Udržitelnost architektury / Michal Volf, Česká komora architektů

7. Programy na podporu inovací a digitální ekonomiky / Renata Kořínková, CzechInvest

8. Kreativní vouchery / Halina Jílková, Jihomoravské inovační centrum

Teze strategie podpory KKP / Eva Žáková, vedoucí Institutu umění

Shrnutí a závěrečná diskuze


Fotografie z konference:

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru