konference Střed zájmu: KULTURA 360°

Hlavním cílem konference Střed zájmu: KULTURA 360°, která se konala 4. 12. 2014 v Národní technické knihovně, bylo představit dílčí výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR. Konferenci zahájil Miroslav Rovenský, náměstek ministra kultury

První část konference byla věnována představení projektů mapování KKP na úrovni českých měst. Druhá část konference byla věnována představení přínosů a potřeb vybraných konkrétních odvětví na celostátní úrovni (hudební průmysl, scénická umění, architektura, trh s uměním, design, knihy, videohry, film)

Zpráva z konference zde , doc.

Program konference zde

Mediální výstupy:

Celý záznam konference naleznete na stránkách České televize ZDE

Časopis Veřejná správa 5/2015 - rozhovor s Evou Žákovou o konferenci a projektu Mapování KKP, článek o konferenci a anketa s jejími účastníky ZDE

ČRo Vltava, pořad: Týden v Kultuře – rozhovor s Evou Žákovou, vedoucí Institutu umění, o konferenci Střed zájmu: KULTURA 360° a konceptu kulturních a kreativních průmyslů ZDE

Radio Wave, pořad Distrikt - rozhovor s Liou Ghilardi, vedoucí pilotního projektu Kreativní mapování města Zlína a Zlínského kraje, o kreativním potenciálu měst v ČR, ZDE

ČRo Vltava, pořad: Mozaika – rozhovor s Janou Návratovou, vedoucí taneční sekce Institutu umění, o průběhu konference Střed zájmu: KULTURA 360° ZDE

ČRo Plus, pořad: Den podle Barbory Tachecí – rozhovor s Evou Žákovu o průběhu konference Střed zájmu: KULTURA 360° ZDE

Prezentované výstupy:

Ragnar Siil - Proč mapovat kulturní a kreativní odvětví v ČR? 

Kreativní Brno - Říká se, že existuje kultura dobrá, blbá a v Brně


Mapování Zlína a zlínského kraje - závěrečná zpráva zde

 Brzy bude doplněna zpráva za mapování KKP v Pardubicích

 

Miroslav Rovenský, náměstek MKČR

Eva Žáková, vedoucí projektu Mapování KKP v ČR, prezentace výstupů a cílů

Lia Ghilardi, expertka na metody mapování, (UK)

panelová diskuze, mapování v krajích a městech

4. 12., publikum konference

panelisté, zástupci odvětví

Matěj Holla, náměstek města Brna

© Johana Pošová

 

Koncept kulturních a kreativních průmyslů 

koncept KKP

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru