Konference a semináře

V rámci projektu jsme organizovali tyto konference a semináře:

Konference Střed zájmu: KULTURA 360° vol. 2, Praha 9. 12. 2015

Pracovní setkání Czech Music Export Office, Praha 22. 4. 2015

Střed zájmu: ASOCIACE / SPOLKY / PROFESNÍ ORGANIZACE, Praha 15. 4. 2015  

Konference Střed zájmu: KULTURA 360°, Praha 4. 12. 2014

Kulaté stoly 2012-2014

Pracovní setkání v záměru kreativních center, Pardubice 25.04.2014

Řemesla v ČR - diskusní seminář Praha 05. 12. 2013

Workshop Čína Praha 20. 11. 2013

Odborný seminář o vymezení kulturních a kreativních průmyslů v České republice podle CZ-NACE Praha 18. 9. 2013

Mapování podmínek vzniku a fungování kreativních inkubátorů v ČR a zemích V 4 Ostrava 6.-7.5.2013

Odborný seminář Kreativní odvětví a strukturální fondy 2014 Praha 26.9.2012 a Brno 27.9.2012

Odborný seminář k obsahovému vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Praha 30.5.2012

Prezentace kreativního centra AFUK Praha 23.4.2012

Konference Co je české, to je hezké 1 Praha 30.3.2012

Konference Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky Praha 2.-3.5.2011

V rámci projektu jsme se aktivně zúčastnili těchto konferencí:

Konference Praga Caput Cultura, Praha, 18.-19. 09. 2014

Mezinárodní konference o ekonomice kultury (ACEI), Montreal, Kanada, 24.-25.06.2014

CCI Winter School Brisbane 25.6.2012

Lidské zdroje a kreativní průmysl Trenčín 19.-20.4.2012

Klastry a klastrové iniciativy v ČR Zlín 2.-3.11.2011

Festival jako (kreativní) průmysl Nitra 23.9.2011

Konference K3 České Budějovice 11.5.2011


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru