Klastry a klastrové iniciativy v ČR

Konference Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR se uskutečnila 2. - 3. listopadu 2011, v Zlíně v rámci projektu "Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu" financovaného z OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Vedoucím partnerem tohoto projektu a hlavním organizátorem konference byla Univerzita T. Bati ve Zlíně, hlavním přeshraničním partnerem Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně.

Konference si kladla za cíl zapojit odbornou i laickou veřejnost do problematiky klastrů v souvislosti s jejich potenciálem pro regionální rozvoj, inovace a internacionalizaci se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi ČR a SR. Specifickým cílem konference bylo seznámit regionální aktéry s klastrovou iniciativou v kulturních a kreativních průmyslech, problematikou mapování jejich segmentů a možnosti rozvoje, včetně příkladů dobré praxe.

Tematické zaměření konference:

  • Rozvoj klastrů v ČR a SR v kontextu inovační strategie Evropské komise
  • Klastry - od zpracovatelského průmyslu přes nové technologie k inovačním službám a kreativnímu průmyslu
  • Specifika mapování klastru kulturních a kreativních průmyslů
  • Spolupráce českých a slovenských klastrů - realita a příležitosti

Na konferenci za Institut umění- Divadelní ústav vystoupil se svými příspěvky vedoucí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů MgA. Martin Cikánek a koordinátor projektu Mgr. Roman Martinec.

Web konference ZDE.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru