Jiří Frejka: Divadlo je vesmír

Obálka knihyEditorka: Ladislava Petišková
Výbor z divadelních textů režiséra Jiřího Frejky z let 1923–52 postihuje jeho vklad do teoretického myšlení a tvůrčího programu meziválečné avantgardy a zrcadlí situaci umělce i divadla v době okupační a komunistické nesvobody. Součástí publikace je kompletní soupis Frejkova díla, ediční poznámky a životopisná studie Ladislavy Petiškové.
Cena 370 Kč / 736 stran / ISBN 80-7008-163-5


Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru