ITI / IIT

ITI / IIT (Mezinárodní divadelní ústav / International Theatre Institute / Institut International du Théâtre)

ITI bylo založeno v roce 1948 v Praze. Členství v ITI je formou národních středisek, případně přidružených center, v současné době fungují národní střediska přibližně v 99 zemích. ITI trvá na formálním přidruženém vztahu k UNESCO a je též jeho základním partnerem z mezinárodních nevládních divadelních organizací na poli performing arts.

ITI je mezinárodní nevládní divadelní organizace, jejímž cílem je podporovat mezinárodní výměny v oblasti teoretických znalostí a praktických zkušeností v divadelním umění, a to organizováním a podporou divadelních festivalů, iniciací odborných seminářů a sympozií. Svou činnost ITI rozvíjí prostřednictvím 8 specializovaných komitétů, resp. projektových skupin.

Cíle:

 • podporovat mezinárodní výměnu znalostí a praktik na poli perfoming arts
 • stimulovat tvorbu a růst spolupráce mezi divadelníky
 • zvyšovat veřejné vědomí potřeby- nutnosti umělecké tvořivosti a její podpory, s ohledem na rozvoj oboru
 • prohlubovat porozumění a přispívat k upevnění míru a přátelství mezi národy
 • přidat se k obraně ideálů a cílů UNESCO
 • bojovat/vystupovat proti všemi formám rasismu nebo sociální a politické diskriminace


Generální sekretariát ITI sídlí v budově UNESCO v Paříži, generálním sekretářem je Tobias BIANCONE. Světovým prezidentem ITI je v současné době bangladéšský divadelník a profesor Ramendu MAJUMDAR.

Řídícím orgánem ITI je Kongres členů, shromážděných na plenárním zasedání. V období mezi Kongresy je činnost ITI řízena výkonným výborem a generálním sekretariátem. Kongres je složen z oficiálních zástupců jednotlivých národních středisek.

Kongres stanoví základní směrnice činnosti ITI, schvaluje výdaje za uplynulé 2 roky a rozpočet na další 2 roky. Kongres volí členy výkonného výboru. Všechna rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných, každé středisko disponuje pouze jedním hlasem, žádné středisko nemůže hlasovat v zastoupení.

ITI přispívá k naplňování cílů svých a UNESCO prostřednictvím rozličných aktivit, zahrnujících např. kolokvia, konference, sympozia, workshopy, výcvikové kurzy, stejně jako publikace a šíření mezinárodních informací, týkajících se divadla. Nejvýznamnější periodické akce z těchto aktivit jsou:

V roce 1962 ITI slavnostně vyhlásilo Světový den divadla, který je od té doby každoročně 27. března slaven na celém světě.

V roce 1982 Taneční komitét ITI vyhlásil poprvé 29. duben Mezinárodním tanečním dnem.

Festival Divadlo národů – od roku 1957 do roku 1986, od té doby ITI pouze výjimečně propůjčuje vybraným akcím toto logo

Albert Botbol – Univerzita Divadla národů – v Tunisu a Venezuele jako stálé základny pro workshopy pro mladé divadelní profesionály, především z rozvojových zemí

V roce 1998 byla v Bukurešti vytvořena UNESCO-ITI Chair „Theatre and Culture of Civilisations“ – báze pro pravidelné workshopy, semináře, stáže a festivaly mladých umělců.

ITI ve spolupráci s japonským národním střediskem udílí každoročně Cenu Uchimura v uznání práce či aktivity, vztahující se k japonskému divadlu.

ITI Světový kongres se koná každé dva roky.Základní publikace světového ITI:

 • informační brožura o ITI v angličtině, francouzštině, španělštině a arabštině
  NEWS (Zprávy generálního sekretariátu) vycházejí dvakrát ročně
 • The World of Theatre – vydávaná každé dva rokyv angličtině, francouzštině a arabštině, obsahuje analýzy uplynulých divadelních sezon v jednotlivých zemích, k dispozici v knihovně Divadelního ústavu
 • The World Theatre Directory – internetový portál, aktualizovaný každé dva roky, obsahuje základní informace a kontakty (adresář divadel, festivalů, škol apod.)
 • Review of Theatre Periodicals – obsahy divadelních časopisů, publikovaných po celém světě
 • WECT – World Encyclopaedia of Contemporary Theatre (I. díl – Evropa, II. díl – Amerika, III. díl – Afrika, IV. díl – Asie/Pacifik, publikováno ve spolupráci ITI s dalšími mezinárodními nevládními organizacemi: AICT, FIRT, SIBMAS, s podporou participačního programu UNESCA v rámci Dekády kulturního rozvoje, v nakladatelství Routledge).

ITI má v současné době 11 mezinárodních komitétů nebo projektových skupin či mezinárodních fór, každý se svým vlastním programem

 • Komitét komunikační
 • Komitét kulturního rozvoje a identity
 • Komitét činoherního divadla
 • Mezinárodní taneční komitét
 • Mezinárodní festivalové fórum
 • Mezinárodní fórum monodramatu
 • Mezinárodní fórum dramatických autorů
 • Komitét hudebního divadla
 • Skupina nový projekt
 • Komitét edukační (divadelního vzdělávání a odborné přípravy)
 • Komitét mladých praktiků

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru