Institut umění

Institut umění (IU) byl založen k 1. lednu 2005 jako samostatné oddělení Divadelního ústavu. Od 10. dubna 2007 je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu.

Institut umění je informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění, a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.

Cíle

 • přispívat k rozvoji a  zvyšování celospolečenské prestiže umění
 • podporovat výměnu informací a zkušeností mezi jednotlivými uměleckými obory
 • poskytovat informační a  poradenské služby pro státní a samosprávné orgány, veřejnoprávní a  neziskové organizace a odbornou veřejnost
 • podněcovat účast českých organizací i jednotlivců v mezinárodních projektech a sítích
 • prezentovat a propagovat české umění v zahraničí
 • věnovat se vzdělávání umělců a kulturních pracovníků, zejména v oblasti managementu

Aktivity

 • spravuje komplexní česko-anglický kulturní portál, který poskytuje informace o aktuálních grantech, stipendiích, konferencích, příležitostech spolupráce, pracovních nabídkách, publikacích apod.; portál dále nabízí adresář kulturních subjektů, materiály ke kulturní politice a přehled o možnostech finanční podpory projektů
 • spravuje česko-anglický hudební portál Czech Music
 • spravuje česko-anglický Portál české literatury
 • poskytuje konzultace o  koncipování a finanční podpoře uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie)
 • řeší vědeckovýzkumné projekty, především z oblasti kulturní politiky
 • realizuje program tvůrčích rezidencí pro různé umělecké obory (vizuální umění, literatura, performing arts...)

Součástí Institutu umění je sekretariát České hudební rady. Pro r. 2008 byl Institut umění jmenován Národním koordinačním místem pro Evropský rok mezikulturního dialogu 2008.

Informační brožura o Institutu umění.

Vedoucí Institutu umění je Eva Žáková.

Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 134
F 222 326 121
info@institutumeni.cz

Oddělení Institutu umění:

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru