Informačně-dokumentační oddělení

Oddělení shromažďuje a zpřístupňuje informace o praktické divadelní činnosti profesionálních divadel a souborů České republiky. Archivuje programy, tiskoviny, novinové výstřižky a fotografie. Zprostředkovává informace o aktuálním dění v divadelní oblasti. Své služby poskytuje širší odborné veřejnosti. Materiály jsou členěny do jednotlivých fondů.

Katalog inscenací on-line

Katalog divadelních akcí on-line

Otevírací doba studovny zde 
 

Fondy

Novinové výstřižky zakládané do fondů dokumentace jsou z denního tisku, odborný tisk je k dispozici ve studovně Knihovny Divadelního ústavu a vyhledávání v něm usnadňuje Bibliografické oddělení.

Návštěvníci mohou ve studovně podle běžných zásad samostatně pracovat s databázemi, katalogy, fondem uměleckých osobností, ročenkami, svázanými programy a za úplatu používat kopírovací přístroj.

U ostatních fondů si musí návštěvník dokumentace již při vyhledávání vyžádat pomoc u služby ve studovně, v některých odborně náročnějších požadavcích pomoc přímo pracovníka odpovědného za příslušný fond.

Pro přehledné a komplexní zpracování všech údajů obsažených ve fondech dokumentace a pro možnost vícehlediskového přístupu k informacím byl zpracován vlastní počítačový program, který má čtyři základní databáze: umělecké osobnosti, hry a inscenace, festivaly a hostování, videozáznamy. Všechny tyto databázové aplikace jsou plněny aktuálně a postupně se databáze naplňují i zpětně.
 

Fondy přístupné ve studovně přímo:


Fondy přístupné zprostředkovaně za pomoci služby:

Divadelní inscenace

(cca 36 000 obálek)

(tzv. státní síť – česká divadla po roce 1945, tzv. alternativní síť – české soubory do sezony 1989/90 výběrově, dále systematicky, ovšem nikoli kompletně).

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv. Více než polovina fondu je digitalizována a je dostupná ve studovně prostřednictvím interní databáze. Ta slouží zároveň k vyhledávání cesty k zatím nedigitalizované části fondu. Pro vyhledávání je možné využít abecedně řazený katalog autorů her nebo soupis inscenací jednotlivých divadel v časové posloupnosti. Další součástí fondu jsou ročenky Česká divadla a Slovenská divadla (obě řady od roku 1960) a svázané programy jednotlivých divadel po sezonách (v regálech řazeno abecedně podle měst a dále dle názvu divadla).
 


Umělecké osobnosti

(cca 20 000 karet a cca 12 000 obálek)

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po roce 1945 a výstřižky o osobnosti. Je řazen abecedně podle příjmení a pro zahraniční divadelní osobnosti (výběrově) je možno použít abecední katalog.
 


Divadla, divadelní a kulturní instituce

(cca 3 000 obálek)

Fond obsahuje výstřižky o jejich aktivitách, ročenky jednotlivých divadel. Pro vyhledávání slouží abecední katalog názvů, katalog divadel podle místa.
 


Divadelní a taneční festivaly a hostování

(cca 4 000 obálek)

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po roce 1994), podle data (před rokem 1994). Pro vyhledávání od roku 1994 slouží počítačová databáze.
 


Fotodokumentace

Fond je digitalizován a je přístupný ve studovně prostřednictvím on-line databáze.

Podrobnosti o složení a správě fondu naleznete zde.
 


Scénografie

Fond obsahuje fotografie scénických návrhů (černobílé pozitivy, jejich negativy a barevné diapozitivy), fotografickou dokumentace realizace scénických návrhů vybraných inscenací a fotodokumentaci Pražského Quadriennale. Pro vyhledávání slouží abecední katalog autorů her, abecední katalog scénografů, soupis inscenací realizovaných jednotlivými scénografy v časové posloupnosti. 

 

Další informační zdroje v Informačně-dokumentačním oddělení

  • Měsíční přehledy repertoáru jednotlivých divadel.
  • Aktuální adresáře divadel, institucí v oblasti divadla, redakcí (nikoli soukromé adresy jednotlivců!).

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru