Hudební sekce 2014 a starší

VYBRANÉ AKTIVITY HUDEBNÍ SEKCE V R. 2014

Rok české hudby 2014

Hlavním úkolem HS v r. 2014 byla koordinace výročního projektu Roku české hudby 2014.

Rok české hudby zahrnul celkem 2 446 událostí ve 34 zemích, z toho 1848 v ČR. Fungoval jako finanční a ideová pobídka resortem MK ČR, na kterou se díky otevřené koncepci dotovaného jádra projektů příspěvkových organizací MK ČR a speciálního grantového řízení MK ČR nabalilo podstatně větší množství projektů financovaných z dalších zdrojů.

Kromě zajištění propagace (spoty, out-doorová reklama, mediální podpora ad.)  byla HS přímým koproducentem sběrného dokumentu Krajinou české hudby-Takový byl Rok české hudby s ČT (scénář L. Dohnalová, R. Urban, režie R. Urban), koproducentem   site specific tanečního projektu ve spolupráci se Společností pro taneční a múzickou výchovu Kytice na hudbu B. Martinů v choreografii a režii E. Blažíčkové, koproducentem představení komorní opery R. Komorouse No no myia v rámci NODO (New Opera Days Ostrava), producentem výstavy Osobnosti české hudby (inovované výstavy z r. 2004 v elektronické verzi) v české, anglické, německé, francouzské, španělské a ruské verzi k využití především partnerem Roku české hudby Českými centry, producentem pilotního vzdělávacího projektu České ucho  v oboru zvukové tvorby pro děti a mládež ve spolupráci s Move Association a Společností pro elektroakustickou hudbu a producentem řady dalších kratších filmových dokumentů  - M. Štryncl – Musica florea a mobilní barokní divadlo v režii A. Vojty ad.

Ediční projekty

Součástí Roku české hudby bylo i pokračování v edici propagačních publikací.

Došlo k reedici CD Antologie české hudby (původně 2005), k vydání propagačního CD Czech Music Crossroads  ve spolupráci s festivalem Colours of Ostrava, který pořádal v rámci Roku české hudby první showcase world a alternativní hudby u nás.  Doplněním řady stylového spektra již existujících samplerů  (pop, jazz) bylo CD české indies Diaries, Dreams, Nightmares ve spolupráci s Radiem Wave v dramaturgii P. Klusáka.

V rámci průběžné propagační dokumentace české hudební scény byla vydána publikace P. Zapletal, H. Havlíková: Classical Music Performers in the Czech Republic – Young Generation (93 s.).

K dispozici stále zůstává CD sampler Contemporary Czech Jazz z r 2010 vydaný rovněž v reedici a dále Czech Music Guide publikace z r. 2011, dostupná v tištěné i elektronické verzi a publikace Národní identita/y v české hudbě v české a anglické verzi.

Zahraniční veletrhy

HS zajišťuje koordinaci a kurátorství českých stánků na mezinárodních hudebních platformách MIDEM  ve spolupráci s agenturou CEMA, s.r.o. (od r. 2005) a WOMEX ve spolupráci s Indies Scope (od r. 2012).L. Dohnalová je pověřenou kurátorkou expozic.

Kromě toho se HS účastní také veletrhu Classical NEXT v Rotterdamu.

Výzkumná činnost

HS aktuálně spolupracuje na projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, DF 11 P01VV031 (od 2011-15) v oblasti hudebního průmyslu a části performing arts.

Česká hudební rada

HS je sídlem sekretariátu nevládní střechové hudební organizace, která je součástí mezinárodní sítě Mezinárodní a Evropské hudební rady. Od r. 1992 sídlí v IU. V r. 2014 sdružuje 50 organizací včetně významných asociací (AHF ČR, ASOPS ČR, ASUMA, AHUV ad. a organizací z oblasti profesionální i neprofesionální,  klasické i populární hudby (SAI, Muzeum populární hudby) z oblasti výkonného umění, pedagogiky, vědy a médií.

18.6.2014 se konala valná hromada ČHR, aktuální prezidentem organizace je Jaromír Javůrek, Ph.D., ředitel MHF Janáčkův máj. ČHR se podílí na různých koncepčních dokumentech, uděluje také každoročně cenu ČHR, v r. 2014 ji získal francouzský dirigent S. Baudo. ČHR poskytuje záštitu mezinárodní soutěži Musica nova.


STARŠÍ PROJEKTY - VÝBĚR

Mezinárodní koordinační projekty

Rok české hudby 2004, Martinů Revisited 2009

Koprodukce

Pilotní tanečně-edukativní projekt Špalíček na hudbu B. Martinů (2009).

Výzkumná činnost

HS byla zapojena do výzkumných projektů IU: OPRLZ CZ Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru, 04.1.03/5.2.00.1./0057 (2007), Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR /DD06P03 OUK 002 (2006-11), Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR  /DD07P03 OUK003/. (2007-11).

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru