Hudební sekce

Hudební sekce IU zajišťuje informační a propagační servis české hudební kultuře, koordinuje významné mezinárodní akce, produkuje pilotní projekty, vydává syntetické publikace a samplery o české hudební kultuře, zajišťuje řešení hudební problematiky výzkumných projektů IU v oboru hudby, spolupracuje na koncepčních materiálech MK ČR. Spravuje informační web www.czechmusic.org a další projektové weby (viz níže);

Je sídlem českého střediska Mezinárodní hudební rady - České hudební rady 

Lenka Dohnalová
vedoucí HS
tajemnice ČHR
T 224 809 195
M 603 584 218
hudba@institutumeni.cz


VYBRANÉ AKTIVITY HUDEBNÍ SEKCE V ROCE 2015

Rok české hudby 2014

Navazuje na hlavní projekt r. 2014 rekapitulační a reflexivní částí. Jedním z vyústění je také Showcase Mladí čeští interpreti a pěvci a pokračování úspěšného vzdělávacího projektu České ucho pro děti a mladé v oblasti zvukové tvorby ve spolupráci s Move Association a Společností pro elektroakustickou hudbu. 

Showcase Mladí čeští interpreti a pěvci při MHF Janáčkův máj

V koprodukci HS a MHF Janáčkův máj, o.p.s.. První česká showcase v tomto oboru při příležitosti setkání zástupců Evropské asociace festivalů 5.6. 2015 v Ostravě na Janáčkově konzervatoři. Showcase je „dozvukem“ Roku české hudby. Předpokládá se pokračování v dalších letech.

Byla vydána brožura, zvukový záznam (CD) a krátké dokumentační video.

V rámci showcase byla využita také publikace k Roku české hudby Classical Music Performers in the Czech Republic – Young Generation (2014), viz níže.

Zahraniční veletrhy

HS zajišťuje koordinaci a kurátorství českých stánků na mezinárodních hudebních platformách MIDEM ve spolupráci s agenturou CEMA, s.r.o. (od r. 2005) a WOMEX ve spolupráci s Indies Scope (od r. 2012).

V r. 2015 se MIDEM (Marché International du Disque et de L Edition Musicale) konalo poprvé ve změněném termínu začátkem června. 50. ročníku se účastnilo 5 500 účastníků, 1 100 vystavovatelů ze 75 zemí, celkem 35 národních stánků (mezi nimi i český). Konalo se 93 konferencí, které jsou také zdrojem know how HS při plnění výzkumné činnosti a činnosti ČHR.

WOMEX (World Music Expo) se koná v r. 2015  21. - 25.10.2015 v Budapešti. Česká expozice bude začleněna do expozice zemí Visegradské skupiny, v rámci koncertní stage byla samuraji veletrhu vybrána česká skupina Clarinet Factory (účast zajištěna grantem OMV MK ČR). Součástí expozic je speciální účelová publikace s informačními zdroji, poskytnutí publikací IDU a dalších organizací hudebního sektoru v ČR. Součástí je také tzv. Český den na obou expozicích. Cennou součástí WOMEX jsou showcases, konference a předprojekce tematických filmů zajišťované IMZ.

Kromě toho se HS účastní také veletrhu Classical NEXT. 4. ročník se konal v Rotterdamu (20.-23.5.2015). Účastnilo se ho 209 vystavovatelů především z Evropy, 71 stánků, celkem více než 1000 účastníků ze 45 zemí.

Ediční činnost

Příprava CD sampleru pro propagaci na Eurosonic Festival.

Výzkumná činnost

HS aktuálně spolupracuje na projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR 2011-2015 (DF11P01OVV031) kapitolou o hudebního průmyslu a části performing arts.

Česká hudební rada

HS je sídlem sekretariátu nevládní střechové hudební organizace, která je součástí mezinárodní sítě Mezinárodní a Evropské hudební rady. Od r. 1992 sídlí v IU. V r. 2015 sdružuje 50 organizací včetně významných asociací (AHF ČR, ASOPS ČR, ASUMA, AHUV, Unie českých pěveckých sborů ad), organizací z oblasti profesionální i neprofesionální, klasické i populární hudby (SAI, Muzeum populární hudby) z oblasti výkonného umění, pedagogiky, vědy a médií.

Aktuální prezidentem organizace je Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D., ředitel MHF Janáčkův máj (od r. 2014). ČHR se podílí na různých koncepčních dokumentech (Program podpory festivalů, připomínkování Kulturní politiky, Koncepce účinnější podpory umění ad.), uděluje také každoročně cenu ČHR, v r. 2015 ji obdržel festival Forfest. Poskytuje záštitu mezinárodní soutěži Musica nova. 

 

VYBRANÉ AKTIVITY HUDEBNÍ SEKCE V ROCE 2014 A STARŠÍ

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru