Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století


Lexikon Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století vznikl v rámci dlouhodobého vědecko-výzkumného a publikačního projektu Česká divadelní encyklopedie, který realizuje Institut umění – Divadelní ústav s podporou Ministerstva kultury ČR. Svazek přináší 349 původních biografických hesel divadelních ředitelů, skladatelů, dirigentů, pěvců, libretistů, překladatelů, scénických výtvarníků, režisérů, hudebních publicistů a dalších tvůrců, kteří významným způsobem formovali hudební divadlo tohoto období na celém území českých zemí. Je první prací svého druhu, která překročila až dosud dodržovaný úzus zabývat se v dějinách divadla pouze českými autory – jednotlivá hesla jsou věnována osobnostem české i německé národnosti i dalším cizincům působícím v českých zemích. Řada biografií, které encyklopedie obsahuje, je v české literatuře zpracována poprvé. Rozšířením tematického záběru o jinojazyčné hudební divadlo se osobnosti české scény dostávají do širšího historického a geografického kontextu a obraz české divadelní kultury 19. století získává středoevropský rozměr.
Vyšlo ve spolupráci Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a nakladatelství Academia.
Cena 390 Kč / 700 stran / ISBN 80-200-1346-6 (Academia); 80-7008-188-0 (Institut umění – Divadelní ústav)

Koupit v E-shopu

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru