Fotografický fond

OSA spravuje rozsáhlý fond fotografií. Divadelní fotografie má v našich zemích mnohaletou tradici a ve druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka či Jaroslav Krejčí vyvinula ve svébytný umělecký žánr a stala se zajímavým „vývozním artiklem“. Systematické zpracování fotografického fondu IDU započalo v roce 2008. IDU je vlastníkem asi 120 tisíc originálů fotografií, a to jak pozitivů, tak negativů. Jejich digitalizace a databázové zpracování bylo zahrnuto do projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska. Díky němu vznikla jedinečná možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit snímky mapující posledních 60 let života českých divadel. Práce na digitalizaci úspěšně probíhají, jednotlivé fotografie se základními identifikačními údaji jsou vkládány do příslušné databáze. V současné době je naskenováno přes 80 tisíc fotografií z téměř 6 000 inscenací více než 250 fotografů, například Jaroslava Krejčího, Viléma Sochůrka či Viktora Kronbauera. Fotografie jsou přístupny v internetové databázi na adrese www.divadelnifotografie.cz.
V roce 2009 IDU spolupracoval na realizaci jubilejní výstavy Jaroslava Krejčího v Novoměstské radnici.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru